Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Ondersteunende maatregelen voor leerlingen met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking

Externe ondersteuning

Leerlingen in het stelsel duaal leren, met een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking, hebben in bepaalde gevallen recht op ondersteunende maatregelen op de werkplek via de VDAB.

Voor welke ondersteunende maatregelen komen zij in aanmerking?

  • Bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden: de leerling kan elk jaar gratis beroep doen op een tolk Vlaamse gebarentaal, schrijftolk of oraaltolk op de werkplek.
  • Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap en -kleding, zoals bv. een braillelezer, alarmtrilsysteem... De leerling kan dit materiaal gebruiken op de werkplek zolang dit nodig is.
  • Tegemoetkoming in de verplaatsingskosten: de kosten voor een begeleider of aangepast vervoer om tot de werkplek te geraken worden terugbetaald.

Indien de betrokken leerling in aanmerking wil komen voor ondersteunende maatregelen op de werkplek, dan neemt de leerling contact op met de school. De school zal samen met de leerling de nodige stappen ondernemen.

Eén van de VDAB-experts arbeidsbeperking komt vervolgens langs voor een gesprek met de leerling, de werkplaats en de school om te kijken of de leerling recht heeft op deze maatregelen of niet.

Meer informatie vind je terug op de website van de VDAB.