Opleiding van interne taalcoaches

Opleiding

Is kennis van de Nederlandse taal een knelpunt voor sommige medewerkers? Dan kunnen jullie denken aan taalcoaching op de werkvloer. Taalcoaching richt zich tot werknemers die het Nederlands niet als moedertaal hebben en het onvoldoende beheersen. 

De taalcoach vertrekt vanuit concrete, herkenbare situaties die zich op de werkvloer voordoen. Het gaat dus niet om klassikale of abstracte lessen Nederlands: er worden meteen toepasbare communicatieve vaardigheden aangeleerd. De coach betrekt ook de collega’s in het coachingsproces: collega's krijgen tips om zij die het nodig hebben te ondersteunen in het gebruiken van het Nederlands.  

Met deze interactieve opleiding worden de competenties van interne taalcoaches versterkt. De deelnemers leren er  

  • de principes van communicatie met en begeleiding van anderstaligen flexibel toepassen in herkenbare situaties.  

  • verbindende gesprekstechnieken 

Lokale besturen die tips nodig hebben om taalbeleid en taalcoaching op de werkvloer op de beleidsagenda te zetten en om taalcoaches intern te werven, raden we aan om eerst de opleiding ‘een efficiënt taalbeleid binnen mijn lokaal bestuur’  te volgen.  

Doelgroep 
Interne taalcoaches (leidinggevenden, medewerkers) 

Deelnameprijs 
€45 voor VVSG-leden 

Inschrijven 
Deze digitale workshop bestaat uit 3 afzonderlijke inlogmomenten van telkens 2 uur. Schrijf nu in via de VVSG Academie  

Lesgever 
Ad Geudens heeft ruim 20 jaar ervaring als leerkracht Nederlands. Sinds 2016 geeft hij communicatie- en innovatieadvies en opleidingen aan ondernemingen, scholen en overheden. Hij is oprichter en directeur van Parlangi, een coöperatie met sociaal oogmerk die taalleerders en moedertaalsprekende senioren met elkaar verbindt. (www.parlangi.com) 

Info

Boek deze opleiding in-house 
Deze opleiding kan op maat aangeboden worden binnen je organisatie. De opleiding wordt dan inhoudelijk aangepast voor het bedoelde publiek.  

Om een vorming op maat te boeken verwijzen we graag door naar de vormingsfonds website. Dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid heeft elk bestuur recht op 1 vorming uit dit  vormingsfonds ‘Focus op talent’ voor de prijs van €1000 per lopend jaar van het vormingsfonds.

Meer info vind je op de website van het vormingsfonds of via info@diverscity.be   

Deze opleiding wordt georganiseerd op 1 locatie
Digitaal