Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

HRM-werktafel Leiderschap

HRM werktafel

Een werktafel is een outputgerichte vorming van 4 dagen, waar elk bestuur onder begeleiding aan zijn eigen traject/tools werkt. Er wordt heel wat input gegeven vanuit de externe begeleider, maar ervaringsuitwisseling en kennisdeling staan centraal. 

In het verleden startte VVSG met een werktafelreeks rond ‘evalueren en feedbacken’.  Hier kwamen heel veel positieve reacties op, vooral omdat elke werktafelsessie voor elke deelnemer afgerond werd met een afgewerkt “eindproduct” (b.v. een feedbackformulier + handvaten rond feedbacken en evalueren).

Diverscity gaat graag op dit boeiende élan verder, en start in het voorjaar van 2020 met nieuwe werktafels, rond het thema leiderschap.  Een heel belangrijk en impactrijk thema, want in onze bewegende en veranderende organisaties steunt er veel op de leidinggevenden. 

Inhoud

 • Op dag 1 voorzien we heel wat informatie over modern leiderschap, onze ‘nieuwe’ rol, de vaardigheden die hierbij nodig zijn, de valkuilen, enz. Tevens worden sterke voorbeelden gegeven van leiderschapstrajecten (zowel op organisatie- als team- als individueel niveau). We starten tevens al met een 1ste ‘uitschrijven’ van hoe we leiderschap voor onze organisatie of onszelf zien.
 • Op dag 2 en dag 3 gaan we actief aan de slag, met onze pc, en schrijven we ons traject uit. Hierbij delen we constant informatie met de collega’s in de werktafel, worden er ook nieuwe inzichten bijgebracht, en ronden we dag 3 af met een nota / document met een beschrijving van ons professioneel leiderschapstraject.
 • Op dag 4 presenteren we onze documenten, en krijgen we ook feedback, tips & hints van de begeleider en alle collega’s rond de tafel.
 • Er is geen ‘huiswerk’ nodig tussen de sessies, wel veel energie, enthousiasme, positivisme en inspiratie in de sessies zelf.
 • De documenten/tools die tijdens deze opleidingen opgesteld zijn worden achteraf ter beschikking gesteld voor andere besturen

Doelgroepen

We focussen op drie doelgroepen

 • De HRM verantwoordelijken die voor hun organisatie een leiderschapstraject willen uitwerken / uitschrijven en implementeren
 • De leden van het Managementteam (incl. de Algemeen Directeur en Financieel Directeur) die voor hun eigen teamleden een leiderschapstraject willen uittekenen en implementeren
 • Elke leidinggevende die voor zichzelf een leiderschapstraject / groeitraject wil uitwerken en opnemen.
 • Alle doelgroepen komen aan bod in elke werktafel

Begeleiding

 • Er zal onder begeleiding van Ann Moreels, organisatiepsychologe, auteur van een boek rond leiderschap, en momenteel ook aan het werken aan een doctoraat rond de impact van de leidinggevende op het onthaalproces van nieuwelingen, een mooi en sterk leiderschapstraject worden uitgeschreven.

Praktisch

 • Deelnemers: maximum 18 deelnemers en maximum 2 deelnemers/bestuur
 • Prijs: de gastbesturen nemen gratis deel, de overige besturen betalen 250 euro/ bestuur (max. 2 deelnemers/bestuur)

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link.

Diverscity heeft in lijn met de richtlijnen om het coronavirus COVID-19 in te dijken, besloten om alle opleidingen, gepland tot en met 31 augustus 2020, niet te laten doorgaan.​ Meer info vindt u hier.

Deze hrm werktafel wordt georganiseerd op 0 locatie