Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Sectorconvenant 2021-2022

Vlaams minister van Werk Mevrouw Hilde Crevits sluit de achtste generatie sectorconvenants af. Daarin engageren 35 verschillende sectoren zich om hun schouders te zetten onder het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Met de nieuwe overeenkomsten worden nu 100.000 werknemers meer bereikt dan voordien. 128 sectorconsulenten en 3 intersectorale adviseurs gaan aan de slag om de nieuwe generatie sectorconvenants in de praktijk te brengen.

Als gevolg van de coronacrisis hebben de sectoren deze keer ook een ‘relancetoets’ uitgevoerd om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Daardoor leggen de nieuwe sectorovereenkomsten nog meer de nadruk op digitalisering, levenslang leren en werkbaar werk. Zo worden bedrijven en werknemers beter gewapend voor een snel veranderende arbeidsmarkt.

Een sectorconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de sectoren waarin de sectorale sociale partners zich engageren om in hun sector maatregelen te nemen om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen. Met de nieuwe generatie sectorconvenants voor 2021-2022 trekt de Vlaamse Regering voluit de kaart van intersectorale samenwerking en wordt er ingezet op relance, ondernemen en innoveren, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, levenslang leren, werkbaar werk en non-discriminatie en inclusie. Competentie- en loopbaangericht werken is de rode draad doorheen het geheel zodat bedrijven en werknemers gewapend zijn tegen een snel veranderende en complexe arbeidsmarkt.

Via de sectorconvenanten investeert Vlaams minister van Werk in totaal ruim 12,6 miljoen euro in de sectoren.

128 sectorconsulenten en 3 intersectorale adviseurs

Om de nieuwe generatie sectorconvenants in de praktijk te brengen, worden op het terrein 128 sectorconsulenten ingezet om de concrete acties en projecten uit te voeren. Voor veel sectoren blijft het uitbouwen en promoten van een opleidingsaanbod voor hun werknemers een van de belangrijkste elementen van de sectorconvenant. Het is nu van belang dat de sectorconsulenten het aanbod ook effectief kenbaar maken en tot bij de bedrijven en werknemers brengen.

De Vlaamse Regering stimuleert de sectoren om samen te werken. Daarom worden drie intersectorale adviseurs aangesteld om de samenwerking tussen verschillende sectoren rond concrete projecten te faciliteren en versterken. Op vlak van intersectorale samenwerking zijn de sectoren alvast niet aan hun proefstuk toe. Zo zijn er al intersectorale engagementen op vlak van STEM, non-discriminatie en inclusie en studie- en beroepskeuze. In de nieuwe generatie sectorconvenants bouwen de sectoren dit verder uit met thema’s zoals jobmobiliteit.

Relancetoets

De nieuwe sectorconvenants bouwen voort op de sectorconvenants van 2018-2020 maar leggen nieuwe inhoudelijke klemtonen, onder andere als gevolg van de coronacrisis. De coronapandemie deed reflecteren, om- en herdenken. Voor deze nieuwe overeenkomsten hebben de sectoren dan ook een ‘corona- of relancetoets’ uitgevoerd. Als gevolg zullen de sectoren meer inzetten op opleiden, een digitaal opleidingsaanbod en digitale vaardigheden. Er zal ook meer aandacht gaan naar werkbaar werk.

Je vindt hier de Sectorconventant 2021-2022 voor lokale besturen en hier het Addendum Duaal Leren Lokale besturen.

Welkom

Diverscity.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies wordt informatie over uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Genieten van een optimale ervaring? Bevestig met Alle cookies toestaan. Of stel je voorkeuren in en bepaal welke informatie je met ons deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien je de cookies ervan aanvaardt.

Voorkeuren

Soorten cookies: