Minivormingen

© VVSG

Wat?
Minivormingen zijn korte, kant-en-klare, downloadbare vormingen van één uur om op de werkplek in te zetten. De basis is altijd een filmpje met herkenbare situaties uit een specifieke werkcontext. Die situaties worden aan de hand van reflecterende vragen besproken. Daarna volgen er verdiepende oefeningen of opdrachten.

Per minivorming van ongeveer 1 uur is er een voorbereiding, een PowerPointpresentatie met beeldmateriaal, en indien van toepassing achtergrondinformatie beschikbaar. Zo kan je je als verantwoordelijke weer inlezen in het thema.

Voor alle minivormingen is er één stramien. Dit maakt het voor de begeleider en de deelnemers makkelijk en herkenbaar. In de vormingen zitten verschillende methodes en werkvormen verwerkt: interactieve en activerende werkvormen, oplossingsgerichte en waarderende benadering, ervaringsgericht leren, intervisie, verschillende perspectieven, teamleren…

De ‘lesgever’ hoeft dus geen ‘les’ te geven, hij begeleidt de ervaringsuitwisseling en het werkplekleren. De minivormingen zijn zo uitgewerkt dat iemand met een goede dosis coachende vaardigheden – de leidinggevende of een andere medewerker – ermee aan de slag kan.

De onderwerpen zijn gevarieerd: beroepstechnische en sociale vaardigheden, werkattitudes, afspraken en procedures bespreken enzovoort. Per thema of onderwerp zijn er meerdere minivormingen van één uur beschikbaar. Ze zijn los van elkaar te gebruiken, maar vormen samen een geheel. Zo kunt u bijvoorbeeld ook een halve dag vorming organiseren over één bepaald thema.

Elk pakketje bestaat uit een lesvoorbereiding, een PowerPointpresentatie en de filmpjes.


Thema's minivormingen
Over volgende thema's bestaan op dit moment minivormingen:

  • Arbeidsattitudes: roddelen, gsm-gebruik, uren zelf veranderen, administratieve fouten, arbeidstijden niet respecteren, niet verwittigen
  • Beroepsgeheim
  • Aanwezigheidsbeleid
  • Jobcrafting en talenten
  • Kinderarmoede (voorbeeld begeleidind document)

Handleiding
Diverscity ontwikkelde eveneens een handleiding. Hierin lees je o.a. hoe je de minivormingen kan downloaden en krijg je vooral didactische tips mee over hoe een minivorming inzetten in je team en hoe naar een specifiek resultaat toe werken waar elk teamlid aan bijgedragen heeft.

Getuigenis
Els Stoop, coördinator van het initiatief buitenschoolse opvang van de gemeente Wommelgem vertelt waarom zij fan is van de minivormingen.

Wil je graag verder kennismaken met een specifieke minivorming, neem dan contact op met Hilde Hautekees T 02/2115651 met vermelding van het thema van de minivorming, je contactgegevens en de dienst waarvoor je de minivorming zou willen inzetten. Wij bezorgen je dan een volledig (digitaal) pakketje.