Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Ondersteuning  >  Kalender  >  Maart 2023

Opleiding tot integriteitscoördinator

Opleiding
11 januari 202309:00 - 16:00
24 januari 202309:00 - 16:00
3 februari 202309:00 - 12:30
17 februari 202309:00 - 16:00
3 maart 202309:00 - 16:10
17 maart 202309:00 - 16:00
31 maart 202309:00 - 12:30
17 april 202309:00 - 16:00
25 april 202309:00 - 16:00
9 mei 202309:00 - 16:00
23 mei 202309:00 - 12:30
11 september 202309:00 - 16:00
25 september 202309:00 - 16:00
10 oktober 202309:00 - 16:00
24 oktober 202309:00 - 12:30
8 november 202309:00 - 16:00
20 november 202309:00 - 16:00
Brussel

Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

Aandacht voor integriteit is niet meer weg te denken uit het hedendaagse lokaal bestuur. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren stappen gezet op het gebied van integriteit en deontologie. Tegelijkertijd ontbreekt het binnen de meeste organisaties nog aan een overkoepelende visie en heldere beleidsplannen. Door nieuwe eisen van de wetgever en de steeds meer kritische burger groeit de behoefte aan een intern geborgd, structurele aanpak. Een coördinerend functionaris die ervoor zorgt dat de opbouw van het integriteitsysteem deskundig, volgens de best mogelijke inzichten en duurzaam worden uitgevoerd is in die context onmisbaar. De integriteitscoördinator is de specialist die het bestuur, directie en management met raad en daad terzijde staat, zorgt voor de ontwikkeling, invoering en onderhoud van het integriteitssysteem. De opleiding tot coördinator integriteit bereidt de deelnemer voor op deze complexe taak.

De opleiding tot coördinator integriteit bestaat uit 5 modules. Tezamen vormen zij een volledige en hoogwaardige opleiding tot integriteitscoördinator. De modules 1, 2, 3 en 4 zijn ook afzonderlijk te volgen. Meer uitleg over de verschillende modules vind je hier.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar deze website over de opleiding tot integriteitscoördinator.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers van lokale besturen die zich (willen) engageren voor de ontwikkeling en implementatie van het integriteitsbeleid binnen de eigen organisatie. Voorwaarde is dat de organisatie bereid is zich in te spannen voor de ontwikkeling en uitvoering van haar integriteitsbeleid. Van de organisatie wordt een actieve ondersteuning van de deelnemer aan de opleiding verwacht.

Waar en wanneer

De opleiding bestaat uit 16 dagen, verdeeld over vijf modules en een afrondingsdag.
De bijeenkomsten vinden allen plaats in Huis Madou (Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel).

  • Module 1: Integriteit - De basis (11 januari, 24 januari en 3 februari 2023)
  • Module 2: De preventieve cyclus (17 februari, 3 maart, 17 maart en 31 maart)
  • Module 3: Het repressieve apparaat (17 april, 25 april, 9 mei en 23 mei 2023)
  • Module 4: Het morele leerproces (11 september, 25 september, 10 oktober en 24 oktober 2023)
  • Module 5: Systeemanalyse (8 november en 20 november 2023)

De bijeenkomsten zijn in principe steeds van 09:00 tot 16:00 uur. Enkel de laatse dag van module 1 tot en met module 4 is slechts een halve dag en dit van 09:00 uur tot 12:30 uur.
Wij schatten in dat de deelnemer gemiddeld 2 à 3 uur per week besteedt aan de opleiding, naast de fysieke en digitale contacturen.

Afronding en certificering

Mits een examen kan men een certificaat tot integriteitscoördinator behalen. Als alle modules en de eindopdracht met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de deelnemer het diploma integriteitscoördinator. Daarnaast kunnen verschillende opleidingsonderdelen apart worden gevolgd en kan men per module een afzonderlijk certificaat bekomen.

Begeleiding

G&I, naast de reguliere docenten van G&I zullen externe specialisten en andere ervaringsexperts worden gevraagd bijdragen te leveren aan de opleiding. 

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link. Enkele dagen voor de start van de vorming ontvang je de nodige info en links om te kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Deelnameprijs

Prijs voor VVSG-leden:

  • Volledige opleiding: € 2050
  • Module 2, 3 en 4 zijn ook afzonderlijk te volgen, de prijs per module bedraagt € 500

Prijzen zijn inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes​
*Andere overheden en socio-culturele organisaties betalen +40% en privé-organisaties +80%

Betaling

Je betaalt na ontvangst van factuur.​

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan, tenzij je een geldig ziekteattest kan voorleggen.

Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega door een e-mail te sturen naar academie@vvsg.be.

Info

Deze opleiding wordt georganiseerd op 1 locatie
Brussel
11 januari 2023
24 januari 2023
3 februari 2023
17 februari 2023
3 maart 2023
17 maart 2023
31 maart 2023
17 april 2023
25 april 2023
9 mei 2023
23 mei 2023
11 september 2023
25 september 2023
10 oktober 2023
24 oktober 2023
8 november 2023
20 november 2023

Welkom

Diverscity.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies wordt informatie over uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Genieten van een optimale ervaring? Bevestig met Alle cookies toestaan. Of stel je voorkeuren in en bepaal welke informatie je met ons deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien je de cookies ervan aanvaardt.

Voorkeuren

Soorten cookies: