Home > Over Diverscity > Over ons

Over ons

Onder het motto ‘Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid’ geeft de sector lokale besturen een concrete invulling aan de engagementen opgenomen in het sectorconvenant afgesloten met de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering ondertekende samen met de werkgeversorganisatie VVSG en de drie werknemersorganisaties (ACOD-Lokale en Regionale Besturen, ACV-Openbare Diensten en VSOA) een overeenkomst om gezamelijk de actuele knelpunten op de arbeidsmarkt en in het bijzonder deze in de eigen sector aan te pakken.

Via deze convenant sluit de Vlaamse regering een akkoord met onze sector (gemeenten, OCMW’s, intercommunales) om een aantal doelstellingen inzake arbeidsmarkt- en HRM-beleid te realiseren.

Drie thema's staan hierbij centraal:

de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt
opleidings- en competentiebeleid
diversiteit

Binnen elk thema zijn verschillende acties opgenomen. Het volledige sectorconvenant lokale besturen 2016-2017 vindt u  hier (pdf, 718 KB).

Meer info over de sectorconvenants en hun inhoudelijke invulling vindt u op: www.werk.be > Beleidsthema's > Sectoren.

Lees meer over Diverscity (pdf, 995 KB)

Daarnaast ondertekende de Vlaamse Regering met de werkgeversorganisatie VVSG en de drie werknemersorganisaties (ACOD-Lokale en Regionale Besturen, ACV-Openbare Diensten en VSOA) het VIA4-akkoord (het Vierde Vlaams Intersectoraal akkoord voor de socialprofit en non-profitsector -luik publieke sector en uitvoering VIA3). Met dit akkoord kan Diverscity vorming, training en opleiding voorzien in deze sectoren. Deze zijn momenteel toegespitst op kinderopvang en thuiszorg.

Het VIA4-akkoord 2011-2015 vindt u hier (pdf, 224 KB).

Door de sociale partners werd een sectorvisie (pdf, 102 KB) opgemaakt die het fundament vormt van onze werking de komende jaren.