Documentatie

TEST! Hoe scoort het werkvermogen in jouw organisatie?
Doe de testHoe scoort het werkvermogen in jouw organisatie? Doe de test op wellfie.be, een gratis tool die het werkvermogen meet. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de tool invullen. Reken zo’n 20 minuten.
Instrument
Project 'Gezond op de werklvloer'
Met het project ‘Gezond op de werkvloer’ kun je als lokaal bestuur een beroep doen op een bedrijfscoach. De coach helpt je onderneming in een 20-uren-traject om een preventief gezondheidsbeleid op te zetten. Van deze 20-uur betaal je als lokaal bestuur €500 zelf en de overige €1000 worden door de overheid bijgedragen.
Externe ondersteuning
Rapport 'Digistress' in de publieke sector
Een blik op hoe Vlaamse werknemers in de publieke sector digitale stress ervaren. Dit onderzoeksproject loopt van september 2017 tot augustus 2019 en wordt gefinancierd door de Arteveldehogeschool Gent.
Rapport
Hoe houd ik vijftigplussers kwaliteitsvol aan het werk?
Publicatie
Energiebarometer
De Energiebarometer is een tool door Diverscity ontwikkeld. Het brengt energiegevers en energievreters op het werk in kaart en samen ga je met het team interactief op zoek naar manieren om veerkrachtiger aan het werk te blijven.
Instrument
Wijs Werken
Presentatie Trefdag VVSG 2017 Groep Gent, Praktijktafel "Het nieuwe werken"
Presentatie
Regionale overlegtafels 2016: leeftijdsbewust personeelsbeleid
Praktijkvoorbeeld
Preventie van psychosociale risico’s bij lokale besturen
Rapport geschreven door Bert Decoster.
Rapport
Werk maken van werkplezier
Artikel uit Lokaal van juni 2015
Publicatie
Kennis en ervaring borgen
Praktische fiche die uitlegt hoe je kennis en evaring vast kunt te houden binnen je organisatie. (Diversity Remix)
Publicatie