Home  >  Thema's  >  Taalinitiatieven  >  Documentatie

Publicaties

Taal op het werk - Gids voor socialprofitwerkgevers
Deze brochure -opgesteld door Verso- biedt je antwoorden op taalvragen of -situaties die je op het werk wel eens tegenkomt. Ze stelt je taalacties en -isntrumenten voor om medewerkers die moeilijk Nederlands spreken op weg te helpen.
Publicatie
Inspiratiegids geletterdheid voor steden en gemeenten
Eeb gids met goed voorbeelden ter inspiratie.
Publicatie