Home  >  Thema's  >  Taalinitiatieven  >  Documentatie

Praktijkvoorbeelden

Checklist Stad Antwerpen: Communicatie voor iedereen
Tool om te checkken of iedereen je informatie krijgt en begrijpt
Praktijkvoorbeeld
Infobrochure Taalkennis
Een kandidaat-personeelslid moet zijn kennis van het Nederlands bewijzen a.d.h.v. het diploma of studiegetuigschrift behaald in het Nederlandstalig onderwijs of één van de andere wijzen vermeld in de infobrochure taalkennis.
Praktijkvoorbeeld