Home  >  Thema's  >  Taalinitiatieven  >  Documentatie

Praktijkvoorbeelden

Checklist Stad Antwerpen: Communicatie voor iedereen
Tool om te checkken of iedereen je informatie krijgt en begrijpt
Praktijkvoorbeeld
Taalkennis voor het personeel van lokale besturen
Een kandidaat-personeelslid moet zijn kennis van het Nederlands bewijzen a.d.h.v. het diploma of studiegetuigschrift behaald in het Nederlandstalig onderwijs of één van de andere wijzen vermeld in de infobrochure taalkennis.
Praktijkvoorbeeld
Draaiboek om externe communicatie toegankelijk te maken voor alle burgers
Praktijkvoorbeeld