Home  >  Thema's  >  Taalinitiatieven

Nederlands op de werkvloer

Ervaren je anderstalige werknemers problemen op de werkvloer omdat ze het Nederlands niet voldoende onder de knie hebben? Dan kan je terecht bij de VDAB voor de opleiding Nederlands op de werkvloer (NODW). Je anderstalige medewerkers leren het Nederlands dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. De opleiding wordt op maat gemaakt en geïntegreerd in de gewone werktaken. De opleiding vindt plaats in je organisatie.

Laatst toegevoegde documentatie
Nederlands oefenen
Op de portaalwebsite nederlandsoefenen.be slaan enkele organisaties de handen in elkaar rond Nederlands oefenen in Vlaanderen en Brussel: Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, In-Gent, Huis van het Nederlands Brussel en vzw de Rand.
Instrument
Taal op het werk - Gids voor socialprofitwerkgevers
Deze brochure -opgesteld door Verso- biedt je antwoorden op taalvragen of -situaties die je op het werk wel eens tegenkomt. Ze stelt je taalacties en -isntrumenten voor om medewerkers die moeilijk Nederlands spreken op weg te helpen.
Publicatie