Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

NedBox: online leerplatform voor anderstaligen (met oefenmateriaal rond corona)

Externe ondersteuning

NedBox is een website waarop anderstaligen hun Nederlands op een laagdrempelige manier kunnen oefenen. Dit kan aan de hand van authentiek en actueel beeld- en tekstmateriaal, zoals tv-fragmenten en krantenartikels.

Momenteel vind je op NedBox ook heel wat tips, filmpjes en oefenmateriaal over de maatregelen en sociale aspecten rond het coronavirus. Als lokaal bestuur kan je de website gebruiken om informatie over het coronavirus onder de aandacht te brengen van anderstaligen.

NedBox is een samenwerking tussen verschillende organisaties, met de KU Leuven als promotor. Het Europees Integratiefonds en de Vlaamse overheid ondersteunen het project.

Kijken kan op www.NedBox.be of op de Facebookpagina van de organisatie.