Home  >  Thema's  >  Publicaties

Taal op het werk - Gids voor socialprofitwerkgevers

Publicatie

Deze brochure -opgesteld door Verso- biedt je antwoorden op taalvragen of -situaties die je op het werk wel eens tegenkomt. Ze stelt je taalacties en -isntrumenten voor om medewerkers die moeilijk Nederlands spreken op weg te helpen.

een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werklvloer is het belang van een goede taalkennis niet te onderschatten. Om een gepaste job te vinden, om door te groeien, om levenslang te leren.
Meer dan één op zeven volwassen Vlamingen kan helaas onvoldoende lezen of schrijven om goed te functioneren.
Natuurlijk wil je als werggever gewoon de jusite man of vrouw op de jusite plaats. Wel, soms kan die juiste man of vrouw gewoon nog niet genoeg Nederlands. Deze brochure biedt je tips om hem of haar op weg te helpen en leidt je naar de juiste dienstverlening en financieringskanalen.

Raadpleeg hier de gids 'Taal op de werkvloer, gids voor werkgevers uit de social profit' van Verso.