Regionale overlegtafels 2016: leeftijdsbewust personeelsbeleid

Praktijkvoorbeeld

Langemark-Poelkapelle
Coachingstraject op maat

De doelstelling is een arbeidsklimaat te creëren dat rekening houdt met alle aspecten van welzijn op het werk door personeelsleden en hun dienst gericht te begeleiden. Op die manier zorgt de organisatie (gemeente én OCMW) ervoor dat werknemers langer aan de slag kunnen, Matthias Vanderhauwaert.

Schilde
Participatie via generatiewerkgroepen.

In de gemeente Schilde werd generatiebewustzijn geïntroduceerd in het bestuur. Door middel van heuse participatiewerkgroepen wordt getracht jong en oud op een participatieve wijze te betrekken bij het beleid. Ilse Konings, Beleidscoördinator.

Leuven
Beter met de jaren. Tel ik mee of tel ik af?

Net zoals wijn het kwaliteitslabel 'appellation contrôlée kan verdienen, wil OCMW Leuven ook garant staan voor kwaliteitsvolle loopbanen, ook na je vijfenvijftigste. Tekst en uitleg door Rolande Renders, coördinator vorming.

Aalst
Hoe hou je werkgoesting doorheen de loopbaan?

Diensthoofd Personeel en Organisatie Patricia Van Opstal licht de aanpak toe die achter deze baseline verscholen zit.

Hechtel-Eksel - Bocholt
Werk maken van leeftijdsbewust personeelsbeleid

Lieve Deckers, verantwoordelijke personeelszaken gemeente Hechtel-Eksel
Maar waar te starten? Organisatiebreed of waar de nood het hoogst is? Leeftijd of levensfase? Boeiende vragen waar je alleen maar moeilijk uitkomt. Jolijn Noels, hoofd van de personeelsdienst van gemeente en OCMW en Els Raskin, diensthoofd van de kinderopvang kwamen er zelfs met twee niet uit en besloten het dus aan de medewerkers zelf te vragen. Een boeiend verhaal waarin pragmatiek, visie en strategie hand in hand gaan.