Project 'Gezond op de werklvloer'

Externe ondersteuning

Met het project ‘Gezond op de werkvloer’ kun je als lokaal bestuur een beroep doen op een bedrijfscoach. De coach helpt je onderneming in een 20-uren-traject om een preventief gezondheidsbeleid op te zetten. Van deze 20-uur betaal je als lokaal bestuur €500 zelf en de overige €1000 worden door de overheid bijgedragen.

Langer werken is één van de grote uitdagingen voor onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat gezondheid hierin een cruciale rol kan spelen. Want gezonde werknemers voelen zich beter op het werk, zijn productiever en vallen minder snel uit.

Hoe krijg je meer medewerkers gezond op de werkvloer? Een bedrijfscoach kan je helpen met een preventief gezondheidsbeleid. Dat moet ervoor zorgen dat de medewerkers ook op het werk in een gezonde werkomgeving gemakkelijker de gezonde keuze maken. Denk maar aan het aanbieden van fruit, begeleiding om te stoppen met roken of het voorzien van fietsvergoedingen.

Voortaan kan je met het project ‘Gezond op de werkvloer’ beroep doen op een bedrijfscoach. De coach helpt je onderneming in een 20-uren-traject om een preventief gezondheidsbeleid op te zetten.

Alle ondernemingen, ook lokale besturen, kunnen een aanvraag indienen voor een terugbetaalde coach. Bij subsidietoekenning betekent het dat je een deel van de kostprijs zelf betaalt en de Vlaamse overheid het grootste deel bijlegt. Concreet: de onderneming betaalt zelf 500 euro voor 20 begeleidingsuren, de overheid draagt 1000 euro bij.

In zee met een bedrijfscoach? Surf naar www.gezondopdewerkvloer.be voor meer info.