Omgaan met verandering

Verandering zit overal verscholen in ons dagelijks werk: onder andere door nieuwe wetgeving en de constante zoektocht naar efficiëntieverbetering binnen een strak budgettair kader. Bovendien moeten lokale besturen als dienstverlenende snel en flexibel kunnen inspelen op maatschappelijke veranderingen en wijzigende noden van burgers en cliënten. Het klassieke, top-down model van de hiërarchisch gestructureerde overheid is daarvoor niet altijd geschikt. Voorwaarde voor maatwerk is een (meer) horizontale, platte organisatiestructuur. Het is duidelijk dat dit leidt tot een heel andere manier van leren en ontwikkelen, van leiding geven en (samen-)werken dan we tot nu toe gewend zijn.

Bij veranderingsprojecten heb je nood aan theoretische inzichten, praktische vaardigheden en methodieken: samenwerking gemeente en OCMW, omslagen naar een innovatieve organisatie, reorganisaties in functie van betere hulp- en dienstverlening of van meer efficiëntie, … De uitdagingen of vragen blijven dezelfde: Hoe ga je met de nieuwe situatie om? Hoe pak je veranderingen aan ? Hoe ga je om met weerstand? Hoe creëer je betrokkenheid voor de verandering? Hoe kan je iedereen mee krijgen? …

Laatst toegevoegde documentatie
Zorgproject OCMW Hasselt: vele aspecten van een veranderingstraject
Project voorgesteld op het P+O congres van 18 okotber 2016 door Elke Swelders, directeur personeel en organisatie, OCMW Hasselt.
Praktijkvoorbeeld
Veerkracht in hrm-beleid: waar gaat het om?
Drie presentaties van het P+O- congres van 18 oktober 2016.
Presentatie
Lommel 2020: de kracht van elke medewerker
Presentatie van Jacqueline Hendrickx, personeelsverantwoordelijke, stad Lommel en Rudi Lavreysen, communicatiedienst, stad Lommel op het P+O-congres van 18 oktober 2016.
Praktijkvoorbeeld