Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Omgaan met verandering

Verandering zit overal verscholen in ons dagelijks werk: onder andere door nieuwe wetgeving en de constante zoektocht naar efficiëntieverbetering binnen een strak budgettair kader. Bovendien moeten lokale besturen als dienstverlenende snel en flexibel kunnen inspelen op maatschappelijke veranderingen en wijzigende noden van burgers en cliënten. Het klassieke, top-down model van de hiërarchisch gestructureerde overheid is daarvoor niet altijd geschikt. Voorwaarde voor maatwerk is een (meer) horizontale, platte organisatiestructuur. Het is duidelijk dat dit leidt tot een heel andere manier van leren en ontwikkelen, van leiding geven en (samen-)werken dan we tot nu toe gewend zijn.

Bij veranderingsprojecten heb je nood aan theoretische inzichten, praktische vaardigheden en methodieken: samenwerking gemeente en OCMW, omslagen naar een innovatieve organisatie, reorganisaties in functie van betere hulp- en dienstverlening of van meer efficiëntie, … De uitdagingen of vragen blijven dezelfde: Hoe ga je met de nieuwe situatie om? Hoe pak je veranderingen aan ? Hoe ga je om met weerstand? Hoe creëer je betrokkenheid voor de verandering? Hoe kan je iedereen mee krijgen? …

Laatst toegevoegde documentatie
Modern leiderschap: 'Eigenaarschap en leiderschap : een twee-eenheid'
In dit artikel, in de artikelreeks rond leiderschap, ligt de focus op eigenaarschap bij medewerkers en positief leiderschap (bij de leidinggevenden), twee delen die één samenwerkingsgeheel vormen. Het artikel neemt je mee op een boeiende verkenningstocht van de visies op eigenaarschap en de manier waarop je dit kan ondersteunen in het team en/of de organisatie.
Publicatie
Modern leiderschap 'op afstand' in crisistijden
In dit artikel gaat de focus naar modern leiderschap 'op afstand'. Binnen de huidige coronacrisis is thuiswerk de norm geworden. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Virtuele teams hebben immers nood aan een andere manier van leidinggeven: het virtueel leiderschap.
Publicatie
Modern leiderschap in (deze) crisistijden
In dit artikel wordt gefocust op modern leiderschap in crisistijden, meer bepaald op de manier van leidinggeven in organisaties.
Publicatie