Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten - inspiratie uit Nederland

Externe ondersteuning

Hoe maak ik als gemeente lokaal beleid? Speciaal voor de gemeenten stelde de Nederlandse overheid een Handreiking lokaal antidiscriminatiebeleid op. Deze handreiking bevat heel wat tips, ook voor startende gemeenten. Doel van de handreiking is gemeenten aan te sporen tot het ontwikkelen van een lokaal antidiscriminatiebeleid.

Deze handreiking is ontwikkeld door Movisie 1 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) Nederland.