Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Wat is juist in tijden van corona? 13 video's geven je meer inzicht in veelvoorkomende dilemma's

Video

VVSG en Diverscity krijgen deze dagen regelmatig dilemma’s voorgeschoteld vanuit lokale besturen. Het gaat om lastige vraagstukken in de context van de coronacrisis waar voor beide opties argumenten te vinden zijn en het moeilijk is om te beslissen wat ‘juist’ is om te doen. We hebben deze veelgestelde vragen gebundeld en voorgelegd aan twee filosofen, gespecialiseerd in het ondersteunen van (semi-)overheidsorganisaties bij het omgaan met moreel netelige kwesties.

In de video’s analyseren Alexander De Waele en Julien Topal deze veelgestelde vragen. Wij hopen dat de analyses lokale besturen op weg helpen in de omgang met de eigen (morele) vraagstukken. De voorliggende casuïstiek mag dan specifiek zijn, de wijze van onderzoeken is toepasbaar op alle (moreel) lastige kwesties.

Alexander en Julien stellen zich steeds dezelfde vraag: wanneer wordt er, in deze concrete situatie, voldoende rekening gehouden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen? Ze zetten de rechten en belangen die in de voorliggende situatie spelen op een rijtje en wegen ze tegen elkaar af.

Bekijk eerst de introductie van Julien Topal bij deze video's:


De coronaregels respecteren
Wat als een bewoner van je serviceflat of GAW zich niet aan de coronaregels houdt?


Opgebouwde overuren in de zorg door corona
Heel wat medewerkers in de zorg hebben de voorbije weken en maanden enorm hard gewerkt. Zet ik actief in op tijdelijke werkkrachten en/of verlofstelsels met als risico dat de zorgcontinuiteit mogelijks in het gedrang komt?


Burgerzin
De maatregelen die de overheid oplegt aan alle burgers tijdens de coronacrisis vragen van de burger actieve en proactieve inspanningen.

Spreek ik als burger anderen aan over het niet respecteren van de maatregelen?


Opvang van daklozen en bescherming van medewerkers en vrijwilligers
De coronacrisis vormt een uitdaging voor alle burgers maar nog het meest voor kwetsbare groepen. Hierbij is er een bijzondere aandacht nodig voor dak- en thuislozen.

Moeten we als overheid opvang voorzien voor dak- en thuislozen, ook als er te weinig beschermend materiaal is?
Mag je als overheid van dak- of thuislozen eisen om naar de opvang te gaan?​ (twee video's)Controle op telewerken
De coronacrisis vraagt om een reorganisatie en digitalisering van onze economische activiteiten. Telewerken is daarbij de boodschap. Maar wat dan met de gebruikelijke controle op de activiteiten van de medewerkers? Hoe kan worden voorkomen dat het vertrouwen tussen werkgever en werknemers verloren gaat?

Op welke manier kunnen we medewerkers controleren die thuis telewerken?


Opvang voor kinderen van zorgverleners
Zorgaanbieders, zoals de WZC, maken zich ongerust over de opvang van de kinderen van hun medewerkers. Zijn zorgverleners kwetsbaarder voor besmetting als hun kinderen naar de reguliere kinderopvang gaan? Kan ik mijn medewerker verplichten tot kinderopvang als het opnemen van verlof de enige andere optie is?


Zijn we niet beter af als wij als woonzorgcentrum zelf de kinderopvang organiseren?
Mogen we van de gemeente eisen dat ze kinderopvang voor het zorgpersoneel organiseert?

Aansprakelijkheid bij besmetting bewoner
Wat als een medewerker van het woonzorgcentrum de veiligheidsmaatregelen niet nauwkeurig opvolgt? Is hij dan aansprakelijk? En het woonzorgcentrum? Deze juridische vraag beantwoorden we niet in de video. De onderliggende morele vraag krijgt wel onze aandacht:

Wie draagt welke verplichting om besmetting te voorkomen – in deze context van tekorten en overmacht? ​


Werken met tekorten aan middelen
Medewerkers hebben recht op een veilige werkomgeving, bewoners hebben recht op goede zorg. In tijden van schaarste aan beschermende middelen is onduidelijk wat het juiste is om te doen. Deze twee filmpjes zoomen in op de keuzes waarvoor medewerkers en directie komen te staan.

Mag een WZC de opname van een oudere, besmet met het coronavirus, weigeren bij de afwezigheid van beschermend materiaal?
Mag ik als werkgever medewerkers, die niet met besmette mensen werken, mondmaskers weigeren?

Geprikkeld door de methodiek? Diverscity en VVSG organiseren dilemmatrainingen in open aanbod. In deze trainingen staan de 7 stappen, die Julien en Alexander gebruikten om tot hun analyse te komen, centraal.

Deze opleiding kan ook op maat in-house aangeboden worden binnen je organisatie. De opleiding wordt dan inhoudelijk aangepast voor het bedoelde publiek.

Om een vorming op maat te boeken verwijzen we graag door naar de vormingsfonds website. Dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid heeft elk bestuur recht op 1 vorming uit dit vormingsfonds 'Focus op talent' voor de prijs van €1000*.

Meer info vind je op de website van het vormingsfonds of via info@diverscity.be.

*Elk bestuur heeft recht op 1 vorming aan het voordeeltarief van €1000 per lopend jaar van het vormingsfonds 2021-2022.