Brochure: Springplank voor divers talent

Praktijkvoorbeeld

Ruim een op drie medewerkers van stad Genk is van andere origine. Doorheen de jaren heeft de organisatie een proces doorlopen met ruimte voor experiment en positieve actie om de instroom van diversiteit te verhogen en de werkvloer inclusiever te maken.

Interesse? Lees er meer over in de brochure 'Springplank voor divers talent'.