Hoe een beleid opzetten om medewerkers vlot te re-integreren?

Publicatie

In het artikel van Divergent gaat Divergent in eerste instantie het thema langdurige afwezigheid en re-integratie verder verkennen. Volgende elementen worden besproken:

  • Definitie van het begrip langdurige afwezigheid.
  • Mogelijke oorzaken van langdurige ziekte.
  • Het belang van re-integratie – zowel vanuit het perspectief van medewerker als werkgever.
  • Het re-integratiebeleid als onderdeel van een breder welzijnsbeleid. Hierbij kijken we welke andere beleidsdomeinen aangewend kunnen worden om het re-integratiebeleid te verankeren in de organisatie.
  • Mogelijke elementen om een visie over re-integratie vorm te geven.

Dit artikel heeft als doel om enerzijds perspectief te geven en anderzijds concrete kapstokken aan te reiken waarmee de lezer direct aan de slag kan gaan bij het opstellen en uitwerken van een re-integratiebeleid.

Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met medewerkers die langdurig afwezig zijn. Cijfers van het RIZIV tonen voor de periode 2013-2017 aan dat het aantal werknemers en werkzoekenden dat recht heeft op een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid licht daalt t.o.z. van 2013 (0,69%), terwijl het percentage van op invaliditeit sterk stijgt (7.49% bij vrouwen, 4.45% bij mannen). Dit betekent dat het aantal medewerkers dat langer dan een jaar afwezig is, toeneemt. Ondanks de stijging van langdurig afwezigen, zien we tevens een toename van medewerkers die terugkeren naar de werkvloer. In dit kader is het cruciaal dat organisaties proactief aan de slag gaan met de thematiek van langdurige afwezigheid en re-integratie.

Lees het volledige artikel op de website van Divergent.