Al gedacht aan zelfsturende teams?

Praktijkvoorbeeld

Presentatie gegeven op het P+O congres van 18 okotber 2016 door Sofie Damen, secretaris, OCMW Beerse

​​Wat gisteren belangrijk was, is vandaag achterhaald. Wie gewoon reageert, komt te laat. Daarom is het belangrijk dat je als organisatie snel en veerkrachtig kan inspelen op veranderingen. Dat lukt alleen maar als medewerkers echt de ruimte krijgen om dat zelf te doen. Een klassieke, hiërarchisch gestructureerde overheidsorganisatie biedt hiervoor echter niet de juiste setting. Een van de mogelijkheden om gestalte te geven aan een meer horizontale organisatie zijn zelfsturende teams. In deze sessie komt de sociale dienst van het OCMW van Beerse aan bod.

Bekijk de presentatie