Individuele beroepsopleiding voor personen met een arbeidshandicap

Een individuele beroepsopleiding (IBO) voor personen met een arbeidshandicap of GIBO is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding.

Wat
Via een GIBO kan je samen met VDAB een werkzoekende met een arbeidshandicap opleiden op de werkvloer.

  • Opleiding maximum 52 weken.
  • Je betaalt geen loon en RSZ voor je medewerker
  • Je moet geen productiviteitspremie betalen (wat wel het geval is bij een gewone IBO). VDAB betaalt de productiviteitspremie in jouw plaats.
  • Zoals bij een gewone IBO neem je de werkzoekende na de opleiding in dienst met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.
  • De loon- en arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in het IBO-contract.

Na het tekenen van de arbeidsovereenkomst wordt je medewerker gedurende een bepaalde periode beschermd tegen ontslag. Deze periode is even lang als de duurtijd van z'n IBO. Ontsla je je medewerker tijdens deze periode toch, dan kan hij via de arbeidsrechtbank een vergoeding eisen. Let wel: de bescherming geldt niet voor ontslag om dringende redenen.

Wie
Je kan enkel een contract voor een GIBO afsluiten met werkzoekenden die een arbeidshandicap hebben én die in begeleiding zijn bij een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB).

Ook een lokaal bestuur kan werken met een (G)IBO. Cumuleren met andere maatregelen is in sommige gevallen mogelijk.

Hoe
Ben je geïnteresseerd of wil je meer info? Neem contact op met Pol Despeghel