Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Project: De eeuwige vacature

Projectoproep: Gezocht: Medewerkers Thuiszorg

Heeft de thuiszorgdienst moeite om geschikte kandidaten aan te trekken? Beschikken de sollicitanten vaak niet over de juiste of voldoende competenties om aan de slag te gaan? En welke praktische drempels zoals bijvoorbeeld mobiliteit maken het opstarten soms moeilijk? Klinkt dit alles bekend in de oren? Dan ben je zeker niet alleen!

Veel thuiszorgdiensten hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden en blijven vaak met openstaande vacatures zitten. Daarom starten we een project op met enkele thuiszorgdiensten om individuele antwoorden te zoeken op lokaal niveau.

In dit project werken we op diverse domeinen:

  • door in te zetten op lokale profilering van de thuiszorgdienst en lokale inactieve arbeidsmarktreserves aan te spreken, willen we de instroom van kandidaten vergroten,
  • door bij te sturen in rekruterings- en sollicitatieprocedures willen we efficiënter aanwerven,
  • en door individuele ondersteuning te bieden willen we startende medewerkers sterker maken vanaf het begin van hun tewerkstelling.

Bij dit alles streven we ernaar om gebruikers of vrijwilligers maximaal te betrekken.


Gezocht: Thuiszorgdiensten

De VVSG en Diverscity zijn op zoek naar minimum vijf thuiszorgdiensten om mee in dit project te stappen. Wat verwachten we van de dienst? De dienst is bereid om minimum 18 maanden arbeidstijd vrij te maken om op eigen tempo...

  • het rekruterings- en onthaalproces onder de loep te nemen,
  • te experimenteren en samen te zoeken naar vernieuwende praktijken om medewerkers een onthaal op maat te bieden,
  • en ervaringen uit te wisselen en te delen met andere besturen.


Goesting?

Wil je graag meer weten?

  • Bekijk de opname van het virtueel infomoment van 24 september voor een uitgebreide toelichting. De bijhorende presentatie vind je hier bij de downloads.
  • Diensten kunnen zich kandidaat stellen tot eind oktober 2020 door gebruik te maken van het aanvraag dossier. Samen kijken we wanneer we het project (coronaveilig) kunnen opstarten, op welke punten de dienst vooral wil inzetten en hoeveel tijd de dienst kan besteden.

Er is een éénmalige projectsubsidie voorzien van 8000 euro per lokaal bestuur om vrij in te zetten doorheen het project.

Dit project is een gezamenlijk initiatief van Diverscity en de VVSG, met de steun van de Koning Boudewijnstichting.