Notice: Undefined variable: article in C:\inetpub\wwwroot\diverscity\www\index.11.php on line 1340 Unconscious bias en inclusief werken in teams | Opleidingen

Unconscious bias en inclusief werken in teams

Opleiding

Hoe kun je omgaan met verschillen tussen jezelf en de de ander? In een team of organisatie is niet vanzelfsprekend. Het vereist specifieke kennis en vaardigheden. Maar het loont de moeite. In een open werkcultuur waar iedereen het gevoel heeft zichzelf te kunnen zijn en tegelijk volwaardig deel te zijn van het team zijn medewerkers meer tevreden. Ze denken innovatiever en nemen betere beslissingen. Je leert er alles over tijdens deze vorming, georganiseerd door het Agentschap Overheidspersoneel Dienst Diversiteit i.s.m. Diverscity

Voor wie?

 • Je werkt bij de Vlaamse overheid.
 • Je werkt in teamverband.

Wat mag je verwachten?
Deze opleiding gaat over inclusiviteit. Je mag volgende resultaten verwachten:

 • inzicht in eigen vooringenomenheden, normen en waarden en hoe die jouw handelen beïnvloeden
 • praktische tools en technieken om te bouwen aan een open werkcultuur in jouw team en organisatie
 • vaardigheid om contact te maken met de ander vanuit nieuwsgierigheid en bereidheid om voortdurend bij te leren
 • vaardigheid om inclusief te communiceren en zo frustraties en misverstanden te vermijden
 • vaardigheid om succesvol samen te werken met anderen die verschillend zijn en zo betere resultaten te behalen in een team en organisatie

Programma

 • Een open, nieuwsgierige houding aannemen op de werkvloer vereist moed. Want het houdt in dat ik moet nadenken over mezelf en hoe ik handel, dat ik mijn onbewuste vooroordelen en denkpatronen in vraag durf stellen.
  • Een open werkcultuur vereist dat ik op een andere manier communiceer met mijn collega's, dat ik altijd opnieuw wil bijleren en in dialoog durf gaan.

  Praktische informatie

  • De workshop is interactief.
  • Afwisseling tussen interactieve kennistransfer en praktische oefeningen en cases zorgt ervoor dat je de nieuwe inzichten dadelijk kan toepassen in de eigen werkomgeving
  • Je werkt in een kleine groep en binnen een veilige, inclusieve leeromgeving.
  • Je krijgt een professionele begeleiding van Els Compernolle - Human Insight.

  Contact
  Agentschap Overheidspersoneel – dienst Diversiteitsbeleid: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

  Deze opleiding wordt georganiseerd op 0 locatie