Online opleiding: (H)erkennen van signalen van stress en burn-out voor leidinggevenden

Opleiding

Opleiding stresshantering en je rol als leidinggevende bij de preventie van burn-out bij medewerkers.

Deze opleiding over stresshantering en je rol als leidinggevende bij de preventie van burn-out bij medewerkers is aangepast aan het omgaan met de Corona-crisis.

Jobs waar medewerkers ten dienste staan van klanten blijken extra vatbaar voor burn-out. Daarom is het erg belangrijk om als leidinggevende tijdig de signalen te (h)erkennen en er juist op te reageren, liefst voor de medewerker helemaal is opgebrand. 

Komt het toch zover, dan speelt de leidinggevende enerzijds een belangrijke rol bij het sensibiliseren van een team tijdens de afwezigheid van de medewerker. Anderzijds zal zijn of haar aanpak bepalen hoe de terugkeer verloopt. Een heleboel verantwoordelijkheden dus, die op hun beurt danig wat stress met zich kunnen meebrengen.

Tijdens deze interactieve opleiding ligt de focus niet uitsluitend op het versterken van de vaardigheden in de rol van leidinggevende, maar worden er heel wat tips meegegeven om zelf niet aan burn-out ten prooi te vallen. Zelfzorg en veerkracht staan daarbij centraal.

Er komen 2 grote thema's aan bod komen:

1. Sensibiliserende/informatieve vorming rond stress en burn-out

  • Verschil tussen stress, overspanning en burn-out
  • Wat kan de organisatie doen (primaire, secundaire en tertiaire preventie)
  • Wat is de rol van leidinggevenden?

2. Wat kan je zelf doen?

Concrete aanbevelingen voor preventieve actie door leidinggevenden

  • Zelfzorg leidinggevenden (output = tips vanuit positieve psychologie)
  • Aanscherpen competenties voor (h)erkennen van signalen

Doelgroep
Leidinggevenden van OCMW’s, steden en gemeenten

Deelnameprijs
30 euro voor VVSG-leden

Inschrijven
Schrijf nu in via academie.vvsg.be.
Enkele dagen voor de start van de vorming ontvang je de nodige info en link (zoom of whereby) om te kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Meer Info

Downloads
Deze opleiding wordt georganiseerd op 0 locatie