Onbewuste vooroordelen tegengaan bij individuele dienstverlening

Opleiding

Hoe kun je omgaan met verschillen tussen jezelf en de de ander? In een team of organisatie is dit niet vanzelfsprekend. Dit vereist specifieke kennis en vaardigheden. Maar het loont de moeite. In deze workshop, leer je omgaan met onbewuste vooroordelen. Zo breng je je dienstverlening naar een hoger niveau. Een organisatie van het Agentschap Overheidspersoneel Dienst Diversiteit i.s.m. Diverscity

 

Voor wie?
Deze opleiding is voor personeelsleden binnen de Vlaamse overheid die zich bezighouden met individuele dienstverlening ten aanzien van personeel:

 • HR-medewerkers
 • vertrouwenspersonen
 • integriteitsambtenaren
 • diversiteitsambtenaren
 • preventieadviseurs
 • sociale dienst
 • dienst re-integratie

Wat mag je verwachten?
Deze opleiding gaat over inclusiviteit. Je mag volgende resultaten verwachten:

 • inzicht in eigen vooringenomenheden, normen en waarden en hoe die jouw handelen beïnvloeden
 • vaardigheid om inclusief te communiceren en zo frustraties en misverstanden te vermijden
 • vaardigheid om contact te maken met de ander vanuit nieuwsgierigheid en bereidheid om voortdurend bij te leren
 • vaardigheid om tools en technieken te gebruiken om menselijk potentieel op een meer objectieve manier in te schatten

Programma

 • Onbewuste vooroordelen, waarover gaat het?
 • Valkuilen van denken bij het houden van één-op-één gesprekken als dienstverlener
 • Tool en technieken voor inclusieve vormen van communicatie
 • Valkuilen van denken bij het inschatten van menselijk potentieel - selectieprocessen, evaluatieprocessen en alle vormen van interpersoonlijke beoordelingen
 • Tools en technieken om objectiever te rekruteren, evalueren en beoordelen
   

Praktische informatie

 • De workshop is interactief.
 • Afwisseling tussen interactieve kennistransfer en praktische oefeningen en cases zorgt ervoor dat je de nieuwe inzichten dadelijk kan toepassen in de eigen werkomgeving.
 • Je werkt in een kleine groep en binnen een veilige, inclusieve leeromgeving.
 • Je krijgt een professionele begeleiding van Els Compernolle - Human Insight.

Contact
Agentschap Overheidspersoneel – dienst Diversiteitsbeleid: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

Deze opleiding wordt georganiseerd op 0 locatie