Intervisie mentoren zorgberoepen

Opleiding
© freepik.com

Lokale besturen bouwen mee aan bruggen tussen onderwijs en werk. Daarvoor zijn mentoren op de werkplek van cruciaal belang. Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarnaast staat ook het aanleren van competenties centraal.

Om lokale besturen hierin nog meer te ondersteunen organiseert Diverscity intervisiemomenten voor mentoren die jongeren uit duale opleiding of stagiairs begeleiden.

Doelgroep

 • Mentoren uit publieke kinderopvanginitiatieven (zowel buitenschoolse kinderopvanginitiatieven als kinderdagverblijven), Woonzorgcentra, grootkeukens, … die reeds de basisopleiding voor mentoren gevolgd hebben.

Inhoudelijk

 • De mentoren wisselen ervaringen uit met het begeleiden van leerlingen in de duale opleiding of stagiairs. 
 • We vertrekken van concrete cases die op voorhand worden aangebracht.
 • We bespreken in groep op welke manier bepaalde problemen of moeilijke situaties kunnen aangepakt worden.
 • We werken met interactieve werkvormen afgewisseld met theoretische houvast.
 • De deelnemers worden deskundig begeleid door een ervaren mentoropleider die vertrouwd is met de sector.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Omgaan met probleemgedrag of moeilijke thuissituatie van de leerling
 • Complexe taken en activiteiten aanleren
 • Negatieve feedback leren geven op een constructieve wijze
 • De plaats van de leerling in het team
 • Wat zijn realistische verwachtingen ten aanzien van een leerling
 •  …

Praktisch

 • Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 10 deelnemers.
 • Duurtijd: 2 halve dagen 
 • Deze intervisiesessies worden gratis aangeboden dankzij de middelen van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Inschrijven is wel verplicht via http://academie.vvsg.be
 • Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega, kosteloos annuleren is mogelijk tot één week vooraf. De deelnameprijs van 60 euro wordt aangerekend wanneer de annulering later, zonder geldige reden, plaatsvindt.

Contact

Deze opleiding wordt georganiseerd op 0 locatie