Notice: Undefined variable: article in C:\inetpub\wwwroot\diverscity\www\index.11.php on line 1340 Haal meer uit jouw team door inclusief leiderschap | Opleidingen

Haal meer uit jouw team door inclusief leiderschap

Opleiding

Ben je leidinggevende en wil je specifieke kennis en vaardigheden opdoen die je in staat stellen om een divers team aan te sturen? Of om meerwaarde te halen uit het 'het verschil'? Dan ben je van harte welkom op deze vorming, georganiseerd door het Agentschap Overheidspersoneel Dienst Diversiteit i.s.m. Diverscity

 

Voor wie?

 • Je bent leidinggevende (op eender welk niveau) binnen de Vlaamse overheid.

 • Je bent manager binnen de Vlaamse overheid.

 • Je bent directeur of directielid binnen de Vlaamse overheid.

Wat mag je verwachten?
Diversiteit zonder inclusief leiderschap kan leiden tot wrevel en onbegrip. Dat is omdat mensen allemaal te maken hebben met onbewuste vooringenomenheden (unconscious bias). Die automatische denkpatronen zorgen ervoor dat mensen elkaar graag in hokjes plaatsen. Onbekend is onbemind.

Deze opleiding gaat over inclusief leiderschap. Je mag volgende resultaten verwachten:

 • inzicht in eigen vooringenomenheden, normen en waarden
 • praktische tools en technieken om meer inclusief te zijn in jouw leidinggeven:
  • Hoe kan je een divers team aansturen vanuit een gemeenschappelijk doel?
  • Hoe kan je onderlinge verschillen leiden naar een meerwaarde in de samenwerking?
  • Hoe kan je medewerkers medeverantwoordelijkheid geven voor het eindresultaat?
 • praktische tools en technieken om te bouwen aan een open werkcultuur in jouw team en organisatie
 • vaardigheid om inclusief te communiceren en zo frustraties en misverstanden te vermijden

Programma
In deze opleiding ontwikkel je aspecten van de 4 leiderschapsrollen. Je ontwikkelt zichzelf als:

 • Leider. Inclusief leidinggeven vereist moed. Als leidinggevende moet je durven nadenken over jezelf, jouw onbewuste aannames en vooringenomenheden ('unconscious bias'). Je moet moedige beslissingen durven nemen in het publiek belang.
 • Manager. Inclusief leiderschap vereist inzetten op accountability van de medewerkers en het verhogen van hun autonomie om op die manier als team betere resultaten te behalen.
 • Ondernemer. Inclusief leidinggeven vereist dat je op een andere manier communiceert met jouw team, dat je nieuwsgierig blijft en in dialoog durft gaan. Het vereist een voortdurende bereidheid om bij te leren en zaken anders aan te pakken.
 • Coach. Inclusief leiderschap zet maximaal in op groei, ontwikkeling en 'empowerment' van alle medewerkers.

Kostprijs
Je deelname aan deze vorming is gratis, inschrijven wel verplicht. 

Praktische informatie

 • De opleiding is interactief.

 • Afwisseling tussen interactieve kennistransfer en praktische oefeningen en cases zorgt ervoor dat je de nieuwe inzichten dadelijk kan toepassen in de eigen werkomgeving.

 • Je werkt in een kleine groep en binnen een een veilige, inclusieve leeromgeving.

 • Je krijgt een professionele begeleiding van Els Compernolle - Human Insight.

Meer informatie of een vraag?
Agentschap Overheidspersoneel – dienst Diversiteitsbeleid: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

Deze opleiding wordt georganiseerd op 0 locatie