Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Een efficiënt intern taalbeleid binnen mijn lokaal bestuur

Opleiding

Taalbeleid is een belangrijke hefboom om een inclusief personeelsbeleid te voeren. Met behulp van een intern taalbeleid kan je taaldrempels voor anderstalige medewerkers wegwerken en extra oefenkansen Nederlands op de werkvloer stimuleren.  

Wil je het taalbeleid binnen je lokaal bestuur graag versterken? Wil je werk maken van laagdrempelig communiceren en taalcoaching op de werkvloer op de beleidsagenda zetten? Heb je tips nodig om goede taalcoaches te werven en hen optimaal te begeleiden? Schrijf je dan zeker in voor deze interactieve workshop! 

Doelgroep 
Leidinggevenden, HR-medewerkers, medewerkers werkzaam rond diversiteit en gelijke kansen, integratieambtenaren, … 

Deelnameprijs 
€45 voor VVSG-leden 

Inschrijven 
Deze digitale workshop bestaat uit 3 afzonderlijke inlogmomenten van telkens 2 uur. Schrijf nu in via de VVSG Academie  

Lesgever 
Ad Geudens. Hij is oprichter en directeur van Parlangi.

Info inhoudelijk 

Boek deze opleiding in-house 
Deze opleiding kan op maat aangeboden worden binnen je organisatie. De opleiding wordt dan inhoudelijk aangepast voor het bedoelde publiek.  

Om een vorming op maat te boeken verwijzen we graag door naar de vormingsfonds website. Dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid heeft elk bestuur recht op 1 vorming uit dit  vormingsfonds ‘Focus op talent’ voor de prijs van €1000 per lopend jaar van het vormingsfonds.

Meer info vind je op de website van het vormingsfonds of via info@diverscity.be