Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

Opleidingen op maat

© pexer.com

Lokale besturen stellen heel wat medewerkers tewerk. Door het aanbieden van diverse opleidingstrajecten op maat wil Diverscity de lokale besturen ondersteunen om aan competentieversterking van hun medewerkers (en dus ook van het bestuur zelf) te werken.

We bieden opleidingen volledig op maat samengesteld voor een groep medewerkers (bouwstenen voor talentontwikkeling), maar ook langdurige opleidingen gericht op specifieke medewerkers uit lokale besturen (kwalificerende trajecten). Verder ontwikkelden we ook opleidingen die je zelf op de werkvloer kunt organiseren en waarbij dus geen externe opleider nodig is (de energiebarometer).

Heel wat opleidingen uit ons open aanbod zijn ook te boeken als opleiding op maat binnen je organisatie. De opleiding wordt dan inhoudelijk aangepast aan het bedoelde publiek. Dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid heeft elk bestuur recht op één vorming uit het vormingsfonds 'Focus op talent' voor de prijs van €1000. Meer info vind je op de pagina van het vormingsfonds.