Home  >  Ondersteuning  >  LaboLokaal

Combinatiejobs in de publieke zorg

Lokale besturen hebben tal van vacatures openstaan als kinderbegeleider, poetskracht, verzorgende of verpleegkundige. Het zijn stuk voor stuk knelpuntberoepen. Om diverse redenen zijn deze functies niet altijd aantrekkelijk voor sollicitanten: beperkte tewerkstellingsbreuk, gezinsonvriendelijke uren, zwaar fysiek werk, hoge mentale belasting, stijgende werkdruk en complexe zorgvragen.

Het concept van combinatiejobs, waarbij een medewerker twee functies opneemt binnen de publieke zorgdiensten, kan voor een aantal sollicitanten een mooie oplossing vormen. De variatie in taken, doelgroep en context maken het werk niet alleen fysiek maar ook mentaal werkbaarder. Bijvoobeeld een medewerker uit de thuiszorg ervaart de steun van collega’s door toch af en toe samen te werken in team binnen het woonzorgcentrum. Een verzorgende in de kinderopvang kan de drukte even achter zich laten en individueel cliënten aan huis zorg aanbieden.

Bovendien kan een medewerker door de combinatie van verschillende contracten meer uren realiseren, binnen dezelfde gekende werkgeverscontext. Het probleem van korte of onderbroken shifts krijgt een antwoord wanneer bijvoorbeeld een verzorgende in de vroege uren start bij buitenschoolse kinderopvang en aansluitend enkele cliënten bezoekt vanuit de thuiszorgdienst.

Gezien de hoge nood naar medewerkers, loont het zeker de moeite om binnen het lokaal bestuur de mogelijkheden van combinatiejobs over de verschillende zorgdiensten (thuiszorg, woonzorg en kinderopvang) heen, te verkennen.

In dit project:

  • Willen we juridisch en arbeidsrechterlijk onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jobs te combineren binnen het lokaal bestuur.
  • Zoeken we uit hoe combinatiejobs in de praktijk vorm kunnen krijgen: welke afspraken zijn er nodig tussen de verschillende diensten en met collega’s? Welke uitdagingen ontdekken we bij de combinatiejobs en hoe kunnen werkgevers en medewerkers die samen aanpakken?
  • Staan we stil bij de werving en selectie. Hoe communiceer je over vacatures met een combinatiejob? Hoe verloopt de werving? Welke medewerkersprofielen passen binnen het concept van combinatiejobs en welke niet?
  • Kijken we kritisch naar de valkuilen voor de werkgevers en werknemers en pakken we deze samen aan.
  • Leren we maximaal van besturen die reeds combinatiejobs hebben en ontwikkelen nuttige werkinstrumenten.

Een overzicht van het projectverloop

  • December 2019 - januari 2020: projectoproep LaboLokaal
  • 31 januari 2020: deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag
  • Begin februari 2020: bekendmaking van de genomineerden
  • 1 maart 2020: start uitvoering van het project
  • 30 september 2020: einde looptijd van het project

Jouw bestuur wil zich kandidaat stellen voor dit project?

Via deze link kan jouw bestuur zich inschrijven.

Op zoek naar wat extra inspiratie bij het uitdenken en uitwerken van een project?

Het document hieronder kan jullie verder op weg helpen bij het indienen van een dossier.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij: