Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Ondersteuning  >  LaboLokaal

Combinatiejobs buitenschoolse opvang - onderwijs

Lokale besturen (en ook andere organisatoren kinderopvang) hebben momenteel veel moeite om vacatures kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang in te vullen. De gezinsonvriendelijke uren, maar zeker de deeltijdse tewerkstelling is een belangrijke belemmerende factor.

Kandidaat-kinderbegeleiders ambiëren een voltijdse, minimaal 80% VTE tewerkstelling. Als kinderbegeleider zelf de stap zetten om combinaties te gaan maken met andere jobs is niet altijd evident. Bij lokale besturen-werkgevers merken we veel vooroordelen ten opzichte van de eventuele combinatie van verschilllende jobs.

Ook onderwijs kampt met dezelfde problemen voor het vinden van kinderverzorgers in de kleuterklas. Meestal zijn dit ook deeltijdse contracten. Het profiel (competenties en vaardigheden) van kinderverzorgers en kinderbegeleiders is gelijk. De werktijden van een kinderbegeleider in de buitenschoolse kinderopvang en van een kinderverzorger in de kleuterklas sluiten naadloos aan op elkaar.

Een deeltijdse job als kinderbegleider buitenschoolse kinderopvang en deeltijdse job als kinderverzorger kleuterklas is de ideale (voltijdse) combinatiejob.

We hebben samen met Acerta en Ginkgo een mooi programma in mekaar gestoken waar we jullie graag voor uitnodigen!

In dit project:

  • Willen we - ook met als achtergrond een juridisch en arbeidsrechterlijk kader - onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om kinderbegeleiders jobs te laten combineren o.a. met een job als kinderverzorger in het (kleuter)onderwijs (welke combinaties zijn mogelijk en zullen effectief ook kandidaat-kinderbegeleiders aantrekken);
  • Zoeken we uit hoe je dat concreet in de praktijk kan realiseren: welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen de werkgevers, tussen de werkgever en kinderbegeleiders? Welke uitdagingen zijn er bij de combinatiejobs en hoe kunnen werkgevers en kinderbegeleiders die aangaan?
  • Staan we stil bij de communicatie bij werving en selectie. Hoe communiceer je als werkgever dat je een vacature hebt met een combinatiejob? Hoe verloopt de werving bij combinatiejobs?
  • Kijken we kritisch naar de valkuilen voor de werkgevers en werknemers en gaan we na hoe we deze kunnen aanpakken en wat of wie we hiervoor nodig hebben.
  • We geven de besturen die deelnemen houvast en praktische werkinstrumenten die ze kunnen gebruiken.

Een overzicht van het projectverloop

De praktische en inhoudelijke info vind je op www.labolokaal.info/combinatiejobs

Jouw bestuur wil zich kandidaat stellen voor dit project?

Via www.labolokaal.info/combinatiejobs kan jouw bestuur zich inschrijven voor een traject. Deadline 25 mei 2021.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij: