Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Ondersteuning  >  Kalender

Van klokkenluiden tot bestraffing: het repressieve apparaat

Opleiding
17 april 202309:00 - 16:00
25 april 202309:00 - 16:00
9 mei 202309:00 - 16:00
23 mei 202309:00 - 12:30
Brussel

Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

In deze opleiding staat het reageren op (vermoedens van) integriteitsschendingen, de repressieve handhaving, centraal: hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers bereid zijn vermoedens te melden en opvolging en bestraffing steeds zorgvuldig en proportioneel is? Het repressieve apparaat is misschien wel het meest kwetsbare luik van het integriteitssysteem, waarbij een kleine fout grote gevolgen kan hebben.

Inhoud

In deze vorming leer je je meldsysteem te analyseren, vorm te geven, te duiden en op zorgvuldige wijze op te volgen/te laten opvolgen. De nieuwe klokkenluidersregeling zal de revue passeren, net als de uitdagingen en beperkingen van het tuchtrecht. Je krijgt tools aangereikt om disciplinair onderzoek door een professional te kaderen en te begeleiden. Je leert inschattingen te maken op proportionele en rechtvaardige vormen van bestraffing. Je leert management hierover te adviseren, en correct op te volgen.

Kortom biedt deze opleiding je:

  • Inzicht in hoe een effectief en veilig meldsysteem eruit zou moeten zien, conform de nieuwe klokkenluidersregeling.
  • Het vermogen om vooronderzoeken uit te voeren en daaropvolgende onderzoeken te beheren.
  • De kennis en kunde om een onderzoeksprotocol vorm te geven
  • Inzicht in het proces voor het uitdelen van proportionele straffen kennis van andere mogelijke maatregelen en opvolging.

Opgelet: Het invullen van deze module kwalificeert je niet om onderzoeken uit te voeren. Wil je onderzoeker worden, heb je buiten dit programma verdere training en kwalificatie nodig. Via een individuele eindopdracht, zet je (een deel van) het geleerde meteen om in praktijk.

Deze module is het derde onderdeel van de opleiding tot integriteitscoördinator die bestaat uit 5 modules. Zin in meer?

Schrijf je dan in voor de opleiding 'Preventief werken aan integriteit' en/of de opleiding 'Het morele leerproces'.

Werkwijze

In de opleiding leer je te doen, door te doen wat jij wilt leren: action learning. Om dit te bewerkstelligen kennen de bijeenkomsten steeds een tweeledig karakter: ideeën, werkwijzen en handvatten worden aangereikt terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan opdrachten vanuit – of gericht op – de eigen organisatie. In iedere module krijg je opdrachten die je in je organisatie uitvoert. Zo bouw je tijdens de opleiding aan het integriteitssysteem van je organisatie. Tijdens (en na) de opleiding maak je bovendien deel uit van een leergemeenschap van medestudenten. Deze bijeenkomsten van de leergemeenschap laten expliciet de ruimte om ook praktische uitdagingen en het vertalen van geleerde naar de weerbarstige praktijk aan de orde te brengen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers van lokale besturen die zich (willen) engageren voor de ontwikkeling en implementatie van het integriteitsbeleid binnen de eigen organisatie. Voorwaarde is dat de organisatie bereid is zich in te spannen voor de ontwikkeling en uitvoering van haar integriteitsbeleid. Van de organisatie wordt een actieve ondersteuning van de deelnemer aan de opleiding verwacht.

Begeleiding

G&I, naast de reguliere docenten van G&I zullen externe specialisten en andere ervaringsexperts worden gevraagd bijdragen te leveren aan de opleiding. 

Praktisch

De praktische informatie vind je hier terug.

Inschrijven

Klik hier om in te schrijven

Vragen

  • Inhoudelijk | Melanie Demaerschalk, VVSG-stafmedewerker Integriteit | melanie.demaerschalk@vvsg.be | tel. 02 211 55 72
  • Praktisch | Joke Jacobs, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen | joke.jacobs@vvsg.be | tel. 02 207 54 01
Deze opleiding wordt georganiseerd op 1 locatie
Brussel
17 april 2023
25 april 2023
9 mei 2023
23 mei 2023

Welkom

Diverscity.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies wordt informatie over uw bezoek verzameld en geanalyseerd. Genieten van een optimale ervaring? Bevestig met Alle cookies toestaan. Of stel je voorkeuren in en bepaal welke informatie je met ons deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien je de cookies ervan aanvaardt.

Voorkeuren

Soorten cookies: