Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid
Home  >  Ondersteuning  >  Kalender  >  Oktober 2022

Opleiding tot integriteitscoördinator

Opleiding
19 september 202209:00 - 16:00
3 oktober 202209:00 - 16:00
10 oktober 202209:00 - 16:00
24 oktober 202209:00 - 16:00
8 november 202209:00 - 16:00
18 november 202209:00 - 16:00
30 november 202209:00 - 16:00
5 december 202209:00 - 16:00
20 december 202209:00 - 16:00
10 januari 202309:00 - 16:00
24 januari 202309:00 - 16:00
3 februari 202309:00 - 16:00
17 februari 202309:00 - 16:00
3 maart 202309:00 - 16:10
17 maart 202309:00 - 16:00
31 maart 202309:00 - 16:00
17 april 202309:00 - 16:00
Brussel

Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

Aandacht voor integriteit is niet meer weg te denken uit het hedendaagse lokaal bestuur. Veel organisaties hebben de afgelopen jaren stappen gezet op het gebied van integriteit en deontologie. Tegelijkertijd ontbreekt het binnen de meeste organisaties nog aan een overkoepelende visie en heldere beleidsplannen. Door nieuwe eisen van de wetgever en de steeds meer kritische burger groeit de behoefte aan een intern geborgd, structurele aanpak. Een coördinerend functionaris die ervoor zorgt dat de opbouw van het integriteitsysteem deskundig, volgens de best mogelijke inzichten en duurzaam worden uitgevoerd is in die context onmisbaar. De integriteitscoördinator is de specialist die het bestuur, directie en management met raad en daad terzijde staat, zorgt voor de ontwikkeling, invoering en onderhoud van het integriteitssysteem. De opleiding tot coördinator integriteit bereidt de deelnemer voor op deze complexe taak.

De opleiding tot coördinator integriteit bestaat uit 5 modules. Tezamen vormen zij een volledige en hoogwaardige opleiding tot integriteitscoördinator. De modules 2, 3 en 4 zijn ook afzonderlijk te volgen. Meer uitleg over de verschillende modules vind je hier.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar deze website over de opleiding tot integriteitscoördinator.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor alle medewerkers van lokale besturen die zich (willen) engageren voor de ontwikkeling en implementatie van het integriteitsbeleid binnen de eigen organisatie. Voorwaarde is dat de organisatie bereid is zich in te spannen voor de ontwikkeling en uitvoering van haar integriteitsbeleid. Van de organisatie wordt een actieve ondersteuning van de deelnemer aan de opleiding verwacht.

Wanneer

  • Module 1: Integriteit - De basis (19 september, 3 oktober en 10 oktober 2022)
  • Module 2: De preventieve cyclus (24 oktober, 8 november, 18 november en 30 november 2022)
  • Module 3: Het repressieve apparaat (5 december, 20 december 2022, 10 januari en 24 januari 2023)
  • Module 4: Het morele leerproces (3 februari, 17 februari, 3 maart en 17 maart 2023)
  • Module 5: Systeemanalyse (31 maart en 17 april 2023)

Afronding en certificering

Mits een examen kan men een certificaat tot integriteitscoördinator behalen. Als alle modules en de eindopdracht met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de deelnemer het diploma integriteitscoördinator. Daarnaast kunnen verschillende opleidingsonderdelen apart worden gevolgd en kan men per module een afzonderlijk certificaat bekomen.

Begeleiding

G&I, naast de reguliere docenten van G&I zullen externe specialisten en andere ervaringsexperts worden gevraagd bijdragen te leveren aan de opleiding. 

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link. Enkele dagen voor de start van de vorming ontvang je de nodige info en links om te kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Deelnameprijs

Prijs voor VVSG-leden:

  • Volledige opleiding: € 2050
  • Module 2, 3 en 4 zijn ook afzonderlijk te volgen, de prijs per module bedraagt € 500

Prijzen zijn inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes​
*Andere overheden en socio-culturele organisaties betalen +40% en privé-organisaties +80%

Betaling

Je betaalt na ontvangst van factuur.​

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opleiding.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan, tenzij je een geldig ziekteattest kan voorleggen.

Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega door een e-mail te sturen naar academie@vvsg.be.

Info

Deze opleiding wordt georganiseerd op 1 locatie
Brussel
19 september 2022
3 oktober 2022
10 oktober 2022
8 november 2022
18 november 2022
30 november 2022
5 december 2022
20 december 2022
10 januari 2023
24 januari 2023
3 februari 2023
17 februari 2023
3 maart 2023
17 maart 2023
31 maart 2023
17 april 2023
24 oktober 2022