Home  >  Ondersteuning  >  Kalender

Dilemmatraining: training in morele oordeelsvorming

Opleiding
15 september 202009:30 - 16:30
Brussel

Voor iedereen die binnen een lokaal bestuur regelmatig voor een dilemma staat.

In iedere gemeentelijke organisatie komen bestuur, leidinggevenden en medewerkers geregeld voor morele dilemma’s te staan. De zoektocht naar een zorgvuldige beslissing is vaak heel moeilijk en brengt veel stress met zich mee.

Persoonlijke overtuigingen en sociale normen zouden hierbij niet de maatstaf mogen zijn, maar wetten, regels en voorschriften geven niet altijd het nodige uitsluitsel. Daarnaast maakt de aanwezigheid van conflicterende belangen de zaak er ook niet gemakkelijker op.

De training morele oordeelsvorming maakt deelnemers vertrouwd met een praktisch instrument dat hen in staat stelt om – zelfstandig of in gesprek met anderen – wél het juiste antwoord te vinden op lastige morele vraagstukken uit de praktijk.

Lesgever
Alexander De Waele, Directeur G&I België, adviseur en trainer.

In België werkt G&I met publieke en semi-publieke instellingen alsmede met (raden van bestuur van) private ondernemingen, al dan niet beursgenoteerd en in het bijzonder in de financiële sector. Alexander geeft leiding aan deze activiteiten, in zijn rol van directeur. Daarnaast is hij voor G&I actief als trainer binnen de sectoren zorg, ambtenarij, onderwijs en NGO’s. De focus ligt steeds op de link tussen deugdelijk bestuur en integriteit.

Deelnameprijs
30 euro voor VVSG-leden

Inschrijven
Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vormig. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Docent en cursist aan het woord
Lees hier een interview met docent Alexander De Waele en cursist Tine Casteleyn

Info inhoudelijk
In onze folder of via info@diverscity.be, 02 211 56 48

Boek deze opleiding In-House
Deze opleiding kan op maat aangeboden worden binnen je organisatie. De opleiding wordt dan inhoudelijk aangepast voor het bedoelde publiek. 

Om een vorming op maat te boeken verwijzen we graag door naar de vormingsfonds website. Dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid heeft elk bestuur recht op 1 vorming uit dit  vormingsfonds 'Focus op talent' voor de prijs van €1000.

Meer info vind je op de website van het vormingsfonds of via info@diverscity.be

Deze opleiding wordt georganiseerd op 2 locaties:
OnlineBrussel
15 september 2020