Home  >  Ondersteuning  >  Kalender  >  November 2019

Trefdag ‘Geletterd aan het werk, w@ is d@?!’

Studiedag
© Diverscity

Kom ook naar de Trefdag ‘Geletterd aan het werk, w@ is d@?!’: een kennismaking over het versterken van basisvaardigheden op de werkplek of in een traject naar werk.

Wat?

Een kennismaking over het versterken van basisvaardigheden op de werkplek of in een traject naar werk.

Waarom?

Op de arbeidsmarkt wil men optimaal gebruik maken van de talenten van mensen. Men wil er ook hoe langer hoe meer in investeren. Deze focus op talent is een zeer positieve evolutie. Maar sommige mensen ontbreekt het aan voldoende sterke geletterdheidsvaardigheden om hun talenten echt te kunnen ontwikkelen. Voor deze groep mensen is het belangrijk dat ze ondersteund en gestimuleerd worden om op de werkvloer aan deze vaardigheden te werken. Want pas dan kan men optimaal inzetten op hun talenten.

Investeren in de basiscompetenties is dus nodig: door beleidsmakers, door werkgevers en werknemers, door trajectbegeleiders, door het volwassenenonderwijs, door  ... 

Voor wie?

  • Uit het domein educatie: medewerkers uit de Basiseducatie, de Centra voor Volwassenenonderwijs, Syntra, Groep Intro, ...

  • Uit het domein werk: de sociale partners, sectorconsulenten, vakbondsafgevaardigden, medewerkers uit VDAB en partners, Agentschappen Integratie en Inburgering, lokale besturen en OCMW,  sociale tewerkstelling, ...
8 november 2019

Save the date, binnenkort meer info!

Deze studiedag wordt georganiseerd op 1 locatie
Brussel
8 november 2019