Home  >  Ondersteuning  >  Kalender

Mentoropleiding zorgberoepen

Opleiding
18 oktober 201813:00 - 16:30
8 november 201813:00 - 16:30
Hasselt

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale besturen zijn immers interessante leerwerkplekken voor jongeren door hun veelheid aan functies. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang. 

Mentor zijn is echter meer dan vanuit het buikgevoel ageren. Het is de jongere begeleiden en meenemen in een wereld waar de verwachtingen anders liggen dan op de school. Daarom organiseert Diverscity specifieke mentoropleidingen op maat van zorgberoepen binnen lokale besturen (kinderbegeleiders, zorgkundigen, verzorgenden). 

Doelgroep

 • Mentoren van lokale besturen in zorgberoepen (verzorgende, zorgkundige, logistiek helper, kinderbegeleider)
 • Werkplekbegeleiders
 • Praktijkleerkrachten

Het maximum aantal inschrijvingen is beperkt tot 16 deelnemers. Het aantal deelnemers vanuit onderwijs bedraagt maximaal 1/4de van het aantal deelnemers.

Wat mag u verwachten?

 • Deze mentoropleiding biedt u inzicht in de coachende rol die u, als mentor, heeft ten aanzien van leerlingen. De opleiding versterkt u in een aantal belangrijke competenties die u nodig heeft voor een goede begeleiding: 
communiceren, duidelijke feedback geven, evalueren,...
 • We gaan dieper in op wat duaal leren inhoudt, het opstellen van een opleidingsplan op maat en leren jou te anticiperen op het proces van de leerling door het opleidingsplan bij te sturen indien nodig.
 • Tenslotte proberen we u ook een leerrijke uitwisseling te bieden van concrete ervaringen van mentoren onderling en tussen mentoren en werkplekbegeleiders van scholen.
 • De opleiding neemt drie dagen in beslag (telkens op dezelfde locatie). 
 • De deelnemers krijgen daarna een attest mee naar huis dat het lokaal bestuur de mogelijkheid biedt om een RSZ-korting van 800 euro/kwartaal aan te vragen voor de deelnemende mentor(en) (onder bepaalde voorwaarden).

Tijdens de opleiding

 • werken we in groepen met een mix van deelnemers: nieuwe en ervaren mentoren, werkend bij lokale besturen (gaande van zorgkundigen, verzorgenden, logistiek assistenten en kinderdagbegeleiders)  & stagebegeleiders en praktijkleerkrachten van scholen.
 • vertrekken we vanuit specifieke cases op het werkveld en situaties uit de praktijk van stages en werkplekleren gericht op een zorgcontext;
 • werken we met interactieve werkvormen afgewisseld met theoretische houvast;
 • worden de deelnemers deskundig begeleid door twee ervaren mentoropleiders die zeer vertrouwd zijn met de zorgsector.

In de provincie Vlaams-Brabant worden de mentoropleidingen in samenwerking met Toekomstforum Halle-Vilvoorde  georganiseerd.

Kostprijs
Deze opleidingen worden u gratis aangeboden dankzij de middelen van het Europees Sociaal Fonds.

Inschrijven
Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be, de opleiding neemt drie dagen in beslag (telkens op dezelfde locatie)

Annuleren
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega, kosteloos annuleren is mogelijk tot één week vooraf.

De deelnameprijs van 60 euro wordt aangerekend wanneer de annulering later, zonder geldige reden, plaatsvindt.

Info inhoudelijk
Jan Creten, sectorconsulent, jan.creten@diverscity.be , 02 211 56 91

Info praktisch
Elke Van Den Wijngaert, organisatieverantwoordelijke VVSG-academieteam, elke.vandenwijngaert@vvsg.be  – 02 211 56 60

Organisatie
Deze vorming is een organisatie van Diverscity.