Notice: Undefined variable: article in C:\inetpub\wwwroot\diverscity\www\index.11.php on line 1340 Kennissessie ‘versterken innovatiekracht lokale overheid’ | Infosessies

Kennissessie ‘versterken innovatiekracht lokale overheid’

Infosessie

Ben jij innovatiemanager of projectleider van innovatieprojecten, of heb jij op een andere manier te maken met innovatie binnen de overheid? Je bent van harte welkom op deze kennissessie op 14 november in Antwerpen georganiseerd door onze collega's A&O fonds Gemeenten uit Nederland. 

Met de huidige maatschappelijke uitdagingen op het terrein van mobiliteit, veiligheid, klimaat en zorgverlening hebben we als gemeenschap meer dan ooit behoefte aan innovatie. Tegelijkertijd zien we technologische hefbomen en kansen om doorbraakinnovaties met producten, diensten en processen in de steigers te zetten.

Voor veel overheidsorganisaties is innovatie echter geen kernactiviteit, dus hoe kunnen we als overheid onze innovatiekracht versterken? En welke rol kun je als innovatiemanager hierbij vervullen?

Over deze vragen organiseert A&O fonds Gemeenten uit Nederland op 14 november 2019 een kennissessie in Antwerpen. Tijdens deze kennissessie presenteren we de publicatie “Bouwen aan morgen” over innovatie. Stad Antwerpen is blij deze bijeenkomst te verwelkomen en droeg ook bij aan het boek met een case study.

Programma

 • 13.30 uur: Opening door Annik Schouteden, Manager fondsen, innovatie en technologie, stad Antwerpen.
 • 13.35 uur: Stedelijke vraagstukken en noodzaak tot innovatie, Claude Marinower, schepen stad Antwerpen.
 • 13.40 uur: Inleiding in innovatie. Casestudy’s vanuit Vlaanderen en Nederland: sprekers delen hun ervaringen van innoveren binnen een overheid.
  - Casestudy I: Koelkledij voor topsporters, Sport Vlaanderen, door Sofie Debaere.
  - Casestudy II: Scanauto parkeerbeheer, VTH Gemeente Utrecht door Gertjan van Beijnum.
 • 14.50 uur: Pauze
 • 15.10 uur: Leren door te durven doen. Hoe innoveert de stad Antwerpen nu precies? Een blik op een recept uit België. Door: Marijke De Roeck, Directeur Communicatie en Participatie en programmamanager Slim naar Antwerpen.
 • 15.25 uur: Interactieve sessie over innovatie in (lokale) overheden, innovatie als vak en uitslag van de vragenlijst onder deelnemers.
 • 16.00 uur: Afsluiting en borrel

Begeleiding

De begeleiding wordt verzorgd door Dany Robberecht, Director Consulting Office en Stijn Smet, Coordinator InnoLab, Verhaert – masters in innovation.

Publicatie ‘Bouwen aan morgen’

Als deelnemer ontvang je de nieuwe publicatie ‘Bouwen aan morgen’. Deze publicatie over innovatie is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de gemeente UtrechtVerhaert – masters in innovation en A&O fonds Gemeenten.

‘Bouwen aan morgen’ gaat over diensteninnovaties, nieuwe bedrijfsmodellen, productinnovaties en de daar bijhorende procesinnovaties. In twee delen: theoretische achtergronden en een praktische handleiding hoe doorbraak-innovaties zijn te organiseren vanuit het perspectief van een innoverende overheid.

Doelgroep

Deze kennissessie is bestemd voor innovatiemanagers, projectleiders van innovatieprojecten en iedereen van steden, gemeenten en overheidsorganisaties die zich wil bekwamen in innovatie binnen overheden. De bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor medewerkers van overheden.

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk vijf werkdagen voor de start van deze leerbijeenkomst.

Inschrijven en meer informatie

Inschrijven kan via de website van het A&O fonds Gemeenten. Voor meer informatie kin je eveneneens terecht op de website van het A&O fonds Gemeenten of de neem je contact op met het secretariaat van A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of +31 70 763 00 30.

Deze infosessie wordt georganiseerd op 0 locatie