25 mei 2018
Nieuw sectorconvenant is een feit!

Op 25 mei 2018 heeft de VVSG samen met de overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB het sectorconvenant 2018-2019 ondertekend. Daarmee verlengen ze hun samenwerking via Diverscity voor de periode 2018-2019. Dit convenant is een overeenkomst tussen de sociale partners van de lokale besturen enerzijds en de Vlaamse overheid anderzijds. De sectorconvenants worden geïnitieerd door de minister van werk en de minister van onderwijs. 


Meer info over het sectorconvenant lokale besturen 2018-2019