18 december 2020
Inschrijven voor de k-trajecten kan nog tot eind januari 2021

Medewerkers uit lokale besturen kunnen de opleiding tot verzorgende/zorgkundige of begeleider in de kinderopvang, kinderbegeleider baby's en peuters of kinderbegeleider buitenschoolse opvang volgen. Dit kan in het deeltijds of voltijds volwassenonderwijs of via één van de publieke opleidingscentra. Dit is mogelijk dankzij het VIA4-akkoord.

Dit betekent dat sinds kort ook medewerkers uit de woonzorgcentra en de dienstencheque-afdelingen zich kandidaat kunnen stellen voor deze beroepsgerichte opleiding. Gezien de timing zal dit voor de meeste kandidaten pas vanaf februari 2021 kunnen.

Terugbetaling voor de werkgever
Tijdens de opleiding kan de werkgever de kandidaat vervangen. Het lokaal bestuur krijgt hiervoor een financiële vergoeding. Om dit te regelen hebben de VVSG en de drie overheidsvakbonden afspraken gemaakt. Vanaf februari 2021 zal dit gebeuren op basis van forfait. Voor de medewerkers die reeds in opleiding zijn zullen er overgangsmaatregelen zijn.

Praktisch
Alle info over deze beroepsgerichte opleidingstrajecten voor kandidaten vind je in onze nieuwe infobrochure voor kandidaten.

De lokale besturen kunnen terecht in het draaiboek voor de kwalificerende trajecten. Daar wordt het volledige stappenplan uitgelegd samen met de terugbetalingsmodaliteiten.

Alle info en deadlines vind je terug verder op onze website: www.diverscity.be/ktrajecten