29 juni 2020
Week van de geletterdheid september 2020

© weekvandegeletterdheid

Van 7 tot 13 september 2020 vindt opnieuw de Week van de Geletterdheid plaats. Dit jaar ligt de focus op het belang van e-inclusie voor mensen met een lagere geletterdheid (ruim 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen).  

Om lokale besturen hierin te ondersteunen vind je via deze link een brief over de inhoud van de campagne. Het postpakket waarvan sprake in de tekst zal aan de communicatie-ambtenaar van jouw lokaal bestuur bezorg worden (vanaf medio augustus). 

De brief wordt ook bezorgd aan de algemeen directeur van de gemeente of stad met de vraag om ze ook te overhandigen aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

Een promotekstje op maat van lokale besturen vind je via deze link (ideaal voor in jullie gemeenteblad, website,...).

Samen met de VVSG zet Diverscity mee zijn schouders onder deze campagne. Zo proberen we alle burgers inclusief medewerkers van lokale besturen digitaal mee te krijgen. 

Meer info vind je op de website van de week van de Geletterdheid 2020: www.ikbenmee.be