17 april 2020
Morele dilemma's in tijden van corona

© Freepik

Lokale besturen worden deze dagen regelmatig geconfronteerd met lastige vraagstukken in de context van de coronacrisis waar voor beide opties argumenten te vinden zijn, en het moeilijk is om te beslissen wat ‘juist’ is om te doen. VVSG en Diverscity hebben deze vragen gebundeld en voorgelegd aan filosofen Alexander De Waele en Julien Topal, gespecialiseerd in het ondersteunen van (semi)overheidsorganisaties in het omgaan met moreel netelige kwesties. 

Hun analyses van deze morele vraagstukken kan u hier bekijken.

Geprikkeld door de methodiek? Diverscity en VVSG organiseren dilemmatrainingen in open aanbod,  in huis en binnenkort ook online in uw kot. In deze trainingen staan de 7 stappen, die Julien en Alexander gebruikten om tot hun analyse te komen, centraal. Lokale besturen kunnen hier bovendien een subsidie voor aanvragen bij Diverscity.

Heb je opmerkingen of vragen?

Neem contact met ons op: info@vvsg.be of info@diverscity.be