9 mei 2019
Projectoproep LaboLokaal!

Om jullie te inspireren en ondersteunen lanceert Diverscity het project LaboLokaal. Met dit project willen we innovatieve HRM-projecten, oftewel een lokale labo's, bij besturen stimuleren.

Elk deelnemend bestuur krijgt een financiële ondersteuning (€ 5000) om samen met een externe expert en enkele collega-besturen te werken rond één van de vijf onderstaande thema’s.

Concreet willen we inzetten op projecten die kaderen binnen één van deze 5 thema’s (uitgebreide info vind je terug bij ondersteuning: LaboLokaal hier op de website):

  • Digitale geletterdheid en E-inclusie
  • Aanwerving van medewerkers met een arbeidsbeperking en re-integratie van langdurig zieken
  • Omgaan met veranderingen in de organisatie
  • Opleiden van interne taalcoaches
  • Aangepaste wervings- en selectieprocedures in functie van diversiteit

Voor elk van de vijf thema’s gaat Diverscity, aan de hand van de geselecteerde projectvoorstellen, op zoek naar een geschikte partner.

Deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag: 15 juni 2019