1 maart 2019
DUOday = 16 mei 2019

Verlaag jij mee de drempel van je lokaal bestuur voor minder bekend talent?

DUOday is een jaarlijkse werkbelevingsdag voor werkzoekenden met een ondersteuningsnood*. 
Zij vormen die dag een duo met een werknemer binnen een bedrijf of organisatie.

Vaak is er binnen het personeelsbeleid van lokale besturen weinig aandacht voor personen met een arbeidshandicap waardoor deze competente medewerkers mislopen. Schrijf je in voor deze DUOday en laat je verrassen! Werknemer en werkgever maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van werkzoekenden met extra ondersteuningsnood. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.

Onder het thema 'Aan de slag met een arbeidshandicap' vind je hoe Diverscity je kan ondersteunen. 

*omwille van sociale, medische, psychische, sensorische en fysieke redenen of leermoeilijkheden