Jouw portie ondersteuning lokaal HR-beleid

20 juni 2022
Vormingsaanbod mentoren 2023-2024

Lokale besturen kunnen meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk. Lokale besturen zijn immers, door hun veelheid aan diverse functies, interessante leerwerkplekken voor leerlingen. Op deze leerwerkplekken zijn mentoren van cruciaal belang. 

Diverscity organiseert mentoropleidingen op maat van specifieke functies binnen lokale besturen:

  • Mentoropleiding algemeen (medewerkers groendienst, technische dienst, wegendienst, klusdienst, magazijn, administratie, grootkeuken, …)
  • Mentoropleiding zorgberoepen (kinderbegeleiders, zorgkundigen, verzorgenden, ...)

De mentoropleidingen worden aangeboden via het open aanbod, maar ook als in-house/digitale vormingen via de Vormingsfondsen.

Vormingsaanbieders kunnen vanaf 15 juni tot en met 13 juli 2022 hun vormingsaanbod indienen voor de mentoropleidingen die in 2023-2024 georganiseerd worden in open aanbod of via de Vormingsfondsen.

Meer info