Home > Thema's > Vorming voor medewerkers

Thema's

of selecteer een ander aanbod:

Vorming voor medewerkers

Wat?

Hoe kan voor de verschillende medewerkers een passend opleidingsaanbod worden uitgewerkt, dat aansluit bij de noden van de dienst én de medewerker? Hoe kunnen we dit aanbod aanbieden zonder weerstand op te wekken?

Motivatie

Lokale besturen stellen heel wat medewerkers tewerk, waaronder heel wat kortgeschoolden. Zij hebben niet alleen nood aan technische opleidingen maar ook aan opleiding rond sleutelvaardigheden (omgaan met taal en cijfers, basiskennis ICT, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen,...).

Door het aanbieden van diverse opleidingstrajecten wil Diverscity de lokale besturen ondersteunen om aan competentieversterking van hun medewerkers (en dus ook van het bestuur zelf) te werken.
 

Ondersteuning

De sectorconsulenten helpen lokale besturen op weg bij het uitwerken van een geïntegreerd opleidingstraject voor kortgeschoolde medewerkers.