Thema's

of selecteer een ander aanbod:

Duaal Leren

Ondersteuningspremie opleiding duaal kinderbegeleider

Biedt u als publiek kinderopvanginitiatief een opleidingstraject aan voor leerlingen in het kader van duaal leren, dan kan u een beroep doen op de ondersteuningspremie van Diverscity.

Dankzij de VIA4-middelen kan u een ondersteuningspremie bekomen van €250 per maand/leerling met een maximum van €10.000 op schooljaarbasis (september tem juni) voor het opleiden en begeleiden van leerlingen die de duale opleiding kinderbegeleider volgen. Zowel kinderdagverblijven als buitenschoolse kinderopvanginitiatieven komen in aanmerking.

Uitwerking toekenningsvoorwaarden en aanvraagprocedure: klik hier (pdf, 218 KB).

Formulieren:

 

Duaal Leren breidt uit! Nieuwe mogelijkheden voor lokale besturen binnen de opleiding duaal kinderbegeleider

Eind 2015 werden een 7-tal studierichtingen geselecteerd om in de proeftuin duaal leren in te stappen. Bij duaal leren zijn jongeren het merendeel hun opleiding op de werkvloer aanwezig (min. 60% van de competenties). Voor de social profit-sector werd de opleiding zorgkundige weerhouden. Eind 2016 werd het aantal geselecteerde studierichtingen uitgebreid. Zo krijgen vanaf 1 september 2017 14 scholen in Vlaanderen de mogelijkheid om het 7de jaar kinderbegeleider via duaal leren aan te bieden.

Lokale besturen die graag als leerwerkplek willen fungeren voor jongeren binnen de opleiding kinderbegeleider duaal kunnen alle informatie daarover terugvinden in deze brochure (pdf, 1.22 MB). Zowel voorschoolse kinderopvanginitiatieven (0-3 jaar) als buitenschoolse kinderopvanginitiatieven komen in aanmerking als leerwerkplek.

Ook de opleiding zorgkundige duaal wordt volgend jaar opnieuw ingericht door 7 scholen in Vlaanderen. Publieke woonzorgcentra en diensten voor gezinszorg die jongeren de nodige werkervaring willen laten opdoen, kunnen alle informatie hierover terugvinden in deze brochure (pdf, 891 KB).
 

Update Brochure ‘Alternerend leren bij Lokale Besturen’

Sinds juni zijn de bedragen die leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding krijgen gewijzigd. In de geüpdate versie van de brochure ‘Alternerend Leren bij Lokale Besturen’ (pdf, 1.38 MB) kan u de meest recente bedragen terugvinden. Daarnaast werden er ook kleine verduidelijkingen in de tekst aangebracht.

In de media verscheen ook dat leerlingen alternerend leren voortaan studentenarbeid mogen verrichten. We wachten nog steeds op het KB daaromtrent. Zodra de exacte modaliteiten gekend zijn, zullen we deze meedelen.

Conceptnota Duaal Leren

In uitvoering van het Vlaamse Regeerakkoord heeft de Vlaamse Regering op 23 januari 2015 de Conceptnota ‘Duaal Leren – een volwaardige kwalificerende leerweg’ (pdf, 931 KB) goedgekeurd. Deze nota legt de basis voor een nieuw geïntegreerd stelsel van leren en werken, dat beleidsmatig en maatschappelijk als gelijkwaardig wordt beschouwd met alle andere vormen van secundair onderwijs.

Gelet op de volledige bevoegdheidsoverdracht van het ILW (Industrieel Leerlingwezen) van het federale niveau naar de regio’s biedt dit nieuwe kansen voor lokale besturen die met deze deeltijdse jongeren werken.
Een nieuw statuut ter vervanging van de Beroepsinlevingsovereenkomst zou voor de lokale besturen alvast meer rechtszekerheid bieden.

De komende maanden zal de Vlaamse overheid samen met sociale partners deze conceptnota verder verfijnen tot concrete maatregelen.