Home > Thema's > Stage & Werkervaring

Thema's

of selecteer een ander aanbod:

Stage & Werkervaring

Wat?

De overgang tussen leren en werken verloopt niet altijd probleemloos. De overgang van school naar werk gradueel laten verlopen kan via onbezoldigde stages maar ook via bezoldigd leerwerk, d.i. afwisselend leren en werken. De mogelijkheid tot werkplekleren is niet alleen van belang voor leerlingen. Ook werkzoekenden kunnen via werkplekleren ervaring opdoen en kennismaken met een bepaalde job.

Motivatie

Als lokaal bestuur kan u meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk en werkloosheid en werk. Dit kan enerzijds vanuit uw rol als werkgever, anderzijds vanuit uw rol als lokale regisseur. Zo werkt u preventief naar deze zwakkere doelgroepen.

Ondersteuning

De sectorconsulenten brengen u in contact met lokale actoren (scholen, centra deeltijds onderwijs...), maken u wegwijs in de wetgeving, praktijkvoorbeelden en interessante projecten.