Home > Thema's > Preventie van psychosociale risico's

Thema's

of selecteer een ander aanbod:

Preventie van psychosociale risico's

Wat?

De psychosociale risico's op het werk worden gedefinieerd als de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, -inhoud, -voorwaarden en -omstandigheden én de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

Motivatie

Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Een voldragen welzijnsbeleid zet in op de kracht van de medewerkers door energiebronnen te verankeren en energievreters in te dijken. Zulke benadering vergt een specifieke aanpak ten aanzien van het personeel en brengt een verruiming van bepaalde (zo niet álle) takenpakketten met zich mee.
Voor medewerkers van de personeelsdienst betekent dit een omslag van personeelsbeheer, dat vertrekt vanuit controle, naar personeels- en HR-management, waar vertrouwen voorop staat. Tegelijk veranderen ook de rol en het profiel van de leidinggevenden: waar traditioneel de klemtoon lag op supervisie, worden ze tegenwoordig steeds vaker gecast in hun rol als (team)coach. Sinds kort, ten slotte, behoort het psychosociaal welzijn ook uitdrukkelijk tot het takenpakket van de interne preventieadviseur(s). 

Ondersteuning

Diverscity helpt lokale besturen deze rollen waar te maken door goede praktijken op te sporen en uit te wisselen en een gepast kader aan te reiken.