Home > Thema's > Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Thema's

of selecteer een ander aanbod:

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Wat?

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Leeftijdsbewust personeelsbeleid richt zich op jong en oud.

Motivatie

Leeftijdsbewust beleid houdt medewerkers langer productief, gezond, gemotiveerd en betrokken. U krijgt er optimaal inzetbare en productieve medewerkers voor terug. Het draagt bij aan het tijdig delen van kennis door bijvoorbeeld meer diversiteit in teams aan te brengen. Zo blijven jongeren leren van ouderen. En ouderen van jongeren natuurlijk!

Ondersteuning

De sectorconsulenten helpen je op weg, maken je wegwijs in het werkveld en brengen je in contact met lokale besturen die werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid.